fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia traditsiooniline veeblirännak pani õppurid proovile 60-kilomeetrilise jalgsirännakuga

Eile öösel lõppes Kaitseväe Akadeemias pea 60-kilomeetrine vanemallohvitseride põhikursuse veeblirännak, mille jooksul läbisid õppurid 6 kontrollpunkti.

„Tänane julgeoleku olukord esitab allohvitseridele varasemast veelgi enam väljakutseid,“ ütles rännaku läbiviija Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Andri Harkmann. „Seda just seetõttu, et allohvitser peab olema eestvedaja ja juht, kellest eelkõige sõltub üksuse väljaõppe tase ja tahe võidelda.“

„Kaitseväe Akadeemia veeblirännak on vanemallohvitseride põhikursuse õppuritele väljakutse, mis paneb õppureid ühtse meeskonnana pingutama. Ühtse meeskonnana rännaku läbimine näitab, kuidas on tulevased vanemallohvitserid valmis väljakutseteks, mis neid ees ootavad ning vaadates selle aasta tulemusi, võin öelda, et nad on järjest rohkem valmis,“ lisas staabiveebel Harkmann.

Rännaku kontrollpunktid olid sarnaselt eelmisele aastale koostatud erinevate kaitseväe struktuuriüksuste veeblite poolt. Struktuuriüksuste veeblite kaasamise eesmärk on lõimuda omavahel tulevased ning juba teenistuses olevad allohvitserid.

Õppurid pidid kontrollpunktides täitma erinevaid meeskonnatööl põhinevaid ülesandeid, näiteks edastama üksteisele morsekoodi, ehitama olemasolevatest vahenditest silla või käepärastest vahenditest maastikumudeli, tundma etiketti ja lauakatmise põhitõdesid ning teadma kaitseväe ja Kaitseväe Akadeemia põhiväärtusi.

Jalgsirännakust võttis tänavu osa 58 vanemallohvitseride põhikursuse õppurit, kellest 44 läbisid distantsi täies ulatuses. Nendele, kes läbisid rännaku täisdistantsi, antakse kursuse lõpetamisel rännakumarsi rinnamärk.

Veeblirännak, mille vältel pannakse proovile õppurite juhtimisoskused, füüsiline võimekus ning „vaimne tasakaal“ üksuses, on allohvitseride kursuse üheks traditsiooniks juba alates 1994. aastast. Nimetatud traditsioon annab õppuritele viimase võimaluse liikuda üheskoos mööda kaunist Lõuna-Eesti kuppelmaastikku ning leida jõudu läbimaks alustatud teekond.

Vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti kaitseväe väeliikidele ning kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia