fbpx
Uudised

KVA ÜLEMA PÖÖRDUMINE– KÄITUMINE HAIGESTUMISE VÄLTIMISEKS

Kaitseväe Akadeemia ülema pöördumine

Head kamraadid ja kolleegid

Ma tänan teid kõiki selle pingutuse eest, mis on meid tänaseks toonud olukorda, kus Kaitseväe Akadeemia munsterroll on 100% vaktsineeritud COVID-19 vastu või selle läbi põdenud. Me oleme täitnud kaitseväe juhataja ja Eesti rahva poolt püstitatud ülesande – säilitada Eesti riigi kaitsevõime. Samas, me näeme, et ühiskonnal tervikuna ei lähe COVID-19 vastane võitlus nii nagu planeeritud ja see toob kaasa kõrgendatud riski Kaitseväe Akadeemiale. Kuna meie põhiülesanne on muutmata, siis on meie kõikide kohus tegutseda selle nimel, et KVA tegevus jätkuks võimalikult kaua kontaktsena.

Et meil kollektiivina, kõrgkoolina ja kaitseväe struktuuriüksusena oleks selgem oma käitumismustreid kohandada, annan ma järgnevad juhised:

Tulenevalt COVID-19 nakkusnäitajate kiirest kasvust ühiskonnas ja arvestades ka teiste hooajaliste viirusnakkuste sagenemisega, jätkame Kaitseväe Akadeemia avalikes siseruumides maskide kandmist.

Klassitundides ja töökohtumistel on vastutaval läbiviijal õigus – peale osalejate vaktsineerituses ning heas tervislikus seisundis veendumist – lubada tunni või töökohtumise ajaks maskidest loobuda.

Haigussümptomitega õppurid ega teenistujad ei tohi õppetööle ega teenistusse füüsiliselt kohale tulla. Olenevalt tervislikust seisundist võib kasutada distantsõppe ja kaugtöö võimalusi. Kui isikul säilib haiguse ajal õppimis-/töövõime, kohustust töövõimetuslehte võtta ei ole.

Kõikidel on personaalne kohustus teavitada COVID viirusega nakatumisest oma vahetut ülemat ja SKMK ravijaoskonna arsti. Seda ka juhtudel, kui testimine/diagnoosimine on toimunud perearsti või kaitseväevälise meditsiiniasutuse kaudu.

 

Lugupidamisega

Kolonel Vahur KARUS

Kaitseväe Akadeemia ülem

Kaitseväe Akadeemia