fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia uutel kadettidel lõppes rännakuga sissejuhatus erialasse

Eile lõppes Kaitseväe Akadeemia uutel kadettidel rännakuga kahenädalane sissejuhatus erialasse, mille käigus hinnati värskete kadettide juhiomadusi, koostöövõimet ning eelnenud sõjalises väljaõppes omandatud teadmisi ja oskusi.

„Rännaku korraldus sujus hästi, sest meile anti võrdlemisi vabad käed oma ideede elluviimiseks,“ ütles lõpurännaku läbiviija kadett Martin Järv. „Sel aastal panin palju rõhku ebamugavale kõndimisele, näiteks tuli rännakul osalejatel kanda rasket seljakotti või moonakasti, neile tehti vastutegevust või neil tuli rinda pista läbimärjaks olemisega.“

Sissejuhatav kursus lõppes ligi 40 kilomeetrise lõpurännakuga Lõuna-Eestis, mis koosnes üheksast kontrollpunktist, kus hinnati kadettide orienteerumisvõimet, meeskonnatööd ning sõjalisi oskusi.

Rännaku korraldasid ja viisid läbi teist õppeaastat alustavad kadetid instruktorikursuse ja sõjaväepedagoogika õppeainete raames, et arendada oma pedagoogilisi oskusi ning saada rännaku korraldamise kogemus.

„Rännaku lõpetanud kadetid olid positiivselt meelestatud ning said aru, et suur katsumus on läbitud ja selle üle oldi õnnelikud,“ ütles kadett Järv andes ka soovitusi uutele kadettidele. „Olge mõttega asja juures, seadke pikaajaline heaolu tähtsamale kohale kui ajutine mugavus ning olge enda vastu ausad, tunnistage vigu ning püüelge alati parema mina poole.“

Osalejatena võtsid rännakust osa augusti alguses maa-, õhu- ja mereväe põhikursustele immatrikuleeritud kadetid. Esimesel nädalal Kaitseväe Akadeemias ootas neid ees administratiivnädal, mille jooksul seadsid nad end ühiselamus sisse, said kätte oma varustuse ja relvastuse ning osalesid sissejuhatavates infotundides, kus tutvustati kadettidele akadeemias kehtivaid õigusakte ja õppetöö korraldust.

Seejärel suundusidki kadetid juba kahenädalasele sissejuhatus erialasse kursusele, mille käigus hinnati kadettide juhiomadusi, koostöövõimet ning sõjalises väljaõppes omandatud teadmisi ning mis kulmineerus lõpurännakuga.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN.

Kaitseväe Akadeemia