fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia uutel põhikursustel lõppes rännakuga sissejuhatus erialasse

Möödunud nädalavahetusel lõppes Kaitseväe Akadeemia uutel kadettidel rännakuga kahenädalane sissejuhatuse erialasse, mille käigus hinnati värskete kadettide juhiomadusi, koostöövõimet ning eelnenud sõjalises väljaõppes omandatud teadmisi ja oskusi.

„Kõigist alustanutest lõpetas rännaku 100%, mis ütleb uute kadettide kohta juba iseenesest kõik. Kartsime, et kuum ilm võib saada saatuslikuks nii mõnelegi osalejale aga oli näha, et pingutati maksimaalselt nii rännakul kui ka punktides,“ ütles lõpurännaku läbiviija kadett Kaido Laugason.

Sissejuhatav kursus lõppes ligi 40 kilomeetrise lõpurännakuga Lõuna-Eestis, mis koosnes üheksast kontrollpunktist, kus hinnati värskete kadettide orienteerumisvõimet, meeskonnatööd ning sõjalisi oskusi.

Rännaku korraldasid ja viisid läbi teist õppeaastat alustavad kadetid instruktorikursuse õppeaine raames, et arendada oma pedagoogilisi oskusi ning saada rännaku korraldamise kogemust.

„Läbiviimisel õnneks midagi üllatuslikku ei olnud. Selle peamiseks põhjuseks oli äsja lõppenud pedagoogika ja laskeinstruktori kursused, mis andsid teadmised ja praktika, kuidas koostada käske, ette valmistada ja viia läbi tunde ning laskmisi,“ ütles kadett Kaido Laugason.

Osalejatena võtsid rännakust osa augusti alguses maa-, õhu- ja mereväe põhikursustele immatrikuleeritud 90 uut kadetti. Esimesel nädalal Kaitseväe Akadeemias ootas neid ees administratiivnädal, mille jooksul seadsid nad end ühiselamus sisse, said kätte oma varustuse ja relvastuse ning osalesid sissejuhatavates infotundides, kus tutvustati kadettidele akadeemias kehtivaid õigusakte ja õppetöö korraldust.

Seejärel suundusidki kadetid juba kahenädalasele sissejuhatus erialasse kursusele, mille käigus hinnati kadettide juhiomadusi, koostöövõimet ning sõjalises väljaõppes omandatud teadmisi ning mis kulmineerus lõpurännakuga.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem fotosid SIIN

Kaitseväe Akadeemia