fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia valis alanud õppeaastaks uue kadettveebli

Kaitseväe Akadeemia valis eelmisel nädalal endale äsja alanud õppeaastaks uue kadettveebli Tiit Schilfi, kellele senine kadettveebel Mairo Lees andis üle Kadetikogu juhtimise.

„Kadettveebliks otsustasin kandideerida peamiselt sellepärast, et esimese õppeaasta jooksul märkasin nii mina kui ka kaaskadetid, et koolis on asju, mida saaks muuta ning veelgi paremaks teha,“ sõnas kadettveebel Schilf, kelle sõnul annab kadettveebli ametikoht võimaluse vajalikke muudatusi sisse viia.

„Ideid ja mõtteid on uueks ametiajaks palju, kuid põhirõhk läheb kadettide õppetöö hõlbustamisele,“ lisas kadettveebel Schilf. „Esimene eesmärk on panna toimima mentorluse programm, mis arendab kadette ning aitab neil saavutada endale seatud eesmärke. Samuti tahame Kadetikoguga tõsta kadettide osalust õppetöövälistes tegevustes.“

Uuele kadettveeblile Tiit Schilfile anti kadettveebli auastme tunnused üle 1. septembri pidulikul rivistusel. Peale seda kohtus uus kadettveebel ka kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Heremiga. „Kindral Heremiga vestlesime õppetööd puudutavatel teemadel, rääkisime põhilistest murekohtadest, mis on kadettidel õppetöös silma jäänud ning arutasime ka võimalike lahenduste üle,“ sõnas kadettveebel Schilf kohtumisest kaitseväe juhatajaga.

Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide seast. Kadettveebli peamiseks ülesandeks on Kadetikogu juhatuse esimehena juhtida Kadetikogu tegevust, korraldada üritusi ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia