fbpx
Uudised

KAITSEVÄE AKADEEMIA VALIS ALANUD ÕPPEAASTAKS UUE KADETTVEEBLI

Kaitseväe Akadeemia valis eelmisel nädalal endale äsja alanud õppeaastaks uue kadettveebli Martin Melnitšuki, kellele senine kadettveebel Tiit Schilf andis üle Kadetikogu juhtimise.

„Kadettveebliks otsustasin kandideerida, kuna mul on huvi ja tahe panustada juhina Kadetikogu ja Kaitseväe Akadeemia üldisesse arengusse,“ sõnas kadettveebel Melnitšuk.

„Minu põhifookus käesoleval aastal on õppurkoosseisu õppetöövälise kaitseväelasliku huvitegevuse arendamine ja parandamine,“ lisas kadettveebel Melnitšuk. „Ühtlasi soovin luua kursustele täiendavat sümboolikat, et suurendada õppurkoosseisu ühtekuuluvustunnet.“

Uuele kadettveeblile Martin Melnitšukile anti kadettveebli auastme tunnused üle 1. septembri pidulikul rivistusel. Peale seda kohtus uus kadettveebel ka kaitseväe juhataja kindral Martin Heremiga. „Kaitseväe juhatajaga kohtudes vestlesime kadettide enesearendamise võimalustest ja nende parandamisest, akadeemia imago tõstmisest ning üleüldisest geopolitiilisest olukorrast,“ sõnas kadettveebel Melnitšuk kohtumisest kaitseväe juhatajaga.

Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide seast. Kadettveebli peamiseks ülesandeks on Kadetikogu juhatuse esimehena juhtida Kadetikogu tegevust, korraldada üritusi ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia