fbpx
Uudised

KAITSEVÄE AKADEEMIA VALIS UUE KADETTVEEBLI

Kaitseväe Akadeemia valis endale äsja alanud õppeaastaks uue kadettveebli Markus Rosina, kellele senine kadettveebel Mattias Jõgi andis üle Kadetikogu juhtimise.

„Otsustasin kandideerida kadettveebliks, kuna esimene õppeaasta kadetina andis mulle kinnitust, et saan oma varasemate kogemuste ja teadmiste põhjal panustada nii mõndagi Kadetikogu ning akadeemia arengusse. Ühtlasi on üliõpilasesinduse juhtimine väärt kogemus, mida hiljem teenistusse kaasa võtta!“ sõnas kadettveebel Rosin, kes on võtnud enda eesmärkideks kadettide väljaõppe- ja sportimisvõimaluste parandamise ning laiemalt ka ohvitserikarjääri toetamise ja väärtustamise kaitseväes.

Uuele kadettveeblile Markus Rosinale anti kadettveebli pagunid üle 1. septembri pidulikul rivitusel. Peale seda kohtus uus kadettveebel ka kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremiga. „Tarkusepäeval oli mul tõesti hea võimalus vestelda nelja silma all kaitseväe juhatajaga. Tegime juttu nii kadettide kui ka nooremohvitseridega seotud arengutest ning seejuures tuvastasime nii mõnegi arendamist vajava punkti või koha, millega edaspidi rohkem vaeva näha,“ rääkis kadettveebel Rosin kohtumisest kaitseväe juhatajaga. „Vestlus andis kinnitust, et koostöös saame päris palju ära teha!“

Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide seast. Kadettveebli peamiseks ülesandeks on Kadetikogu juhatuse esimehena juhtida Kadetikogu tegevust, korraldada üritusi ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia