fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia valis uue kadettveebli

Kaitseväe Akadeemia valis endale äsja alanud õppeaastaks uue kadettveebli Mattias Jõgi, kellele senine kadettveebel Lauri Laapas andis üle Kadetikogu juhtimise.

Kadettveebel Mattias Jõgi

„Otsustasin kandideerida kadettveebliks, kuna soovin Kadetikogu ehk kadettide soove ja arvamusi esindada kooli juhtkonna ees ning seeläbi tõsta nii praeguse kui ka tulevaste põlvede heaolu Kaitseväe Akadeemias. Hindan kõrgelt meie maja traditsioone ja väärtusi ning arvan, et neid on oluline kadettidele edasi anda läbi eeskuju ning aktiivse eestvedamise,“ sõnas kadettveebel Jõgi, kes on muuhulgas võtnud enda ülesandeks põhi- ja keskastme kursuste ning kutseõppe õppurite lõimimise ning lõputööde kirjutamise protsessi kadettidele huvitamaks tegemise.

Uuele kadettveeblile Mattias Jõgile anti kadettveebli pagunid üle 1. septembri pidulikul avaloengul. Enne seda kohtus uus kadettveebel ka Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremiga. „Kohtumine Kaitseväe juhatajaga läks oodatust sujuvamalt, vestlesime Kaitseväe Akadeemia arengu teemadel ning suutsin Kaitseväe juhatajale ehk uuesti tuua päevakorda mõned võimalikud muudatused, mida soovime Kadetikoguga tulevikus ellu viia,“ rääkis kadettveebel Jõgi kohtumisest Kaitseväe juhatajaga.

Kadettveebel valitakse traditsiooniliselt uue õppeaasta algul teise õppeaasta kadettide seast. Kadettveebli peamiseks ülesandeks on Kadetikogu juhatuse esimehena juhtida Kadetikogu tegevust, korraldada üritusi ning seista kadettide huvide ja õiguste eest.

Kaitseväe Akadeemia on ainuke riigikaitseline kõrgkool Eestis, mis annab kutsehariduse, rakendusliku kõrghariduse ja magistrikraadi sõjalises juhtimises. Täiendõppe kursustel osalevad nii kaitseväelased, kaitseliitlased ja reservväelased nii Eestist kui ka välismaalt. Kaitseväe Akadeemia on ka Eesti sõjateaduse nurgakiviks, tehes koostööd Eesti kui ka välisriikide koolide, uurimisasutuste ja ettevõtetega.

 

Kaitseväe Akadeemia