fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia tegevväelased osalesid õppusel Ussisõnad 2023

Eelmisel nädalal jõudis õppus Ussisõnad Kaitseliidu Lõuna maakaitseringkonda, kus väljaõpet viisid läbi kaitseliitlastest instruktorite kõrval ka Kaitseväe Akadeemia kadetid ning tegevväelased. Õppusel täiendasid oma oskusi Tartu, Põlva, Võru- ja Valgamaa malevate reservväelastest maakaitsevõitlejad.

Kaitseväe Akadeemia kadetid osalesid õppusel Ussisõnad instruktorite ja abiinstruktoritena reservväelastele, viies läbi maakaitseväelaste täiendõpet, mis sisaldas individuaalrelvastuse, -varustuse, miinide ja tankitõrjevahendite alateemasid. Akadeemia põhikursuslased läbivad oma õpingute vältel instruktorikursuse ja sõjaväepedagoogiga õppeaineid ning käesolev õppus andis neile väljundi õpitu praktiseerimiseks ja ettevalmistuse tulevaseks ohvitseriametiks.

Kaitseväe Akadeemia tegevväelased olid õppusel eelkõige vahekohtunike ja instruktorite juhendajate rollis. Nende ülesanne oli jälgida õppuse käigus omandatud väljaõppe kulgu ning läbiviidavaid harjutusi, et anda tagasisidet ning toetada instruktoreid.

Õppus Ussisõnad 2023 päädis Lõuna maakaitseringkonnas koostegevusharjutusega, kus võimalikult realistlikes oludes harjutati oma esimese ülesande täitmist kontroll-läbilaskepunkte mehitades.

Õppus Ussisõnad oli Eesti ajaloo suurim reservväelaste väljaõpetamisele keskenduv õppekogunemine. Kuue nädala jooksul oodati üle Eesti õppusele ligi 10 000 reservväelast, kes määrati 2022. aasta jooksul maakaitseüksuste koosseisu. Õppus kestis kokku kõigis maakaitseringkondades 28. augustist 8. oktoobrini.

Rohkem pilte kogu õppusest SIIN

Kaitseväe Akadeemia