fbpx
Uudised

KAITSEVÄE AKADEEMIAS ALUSTAS ÕPPETÖÖD UUS KESKASTMEKURSUS

Sel nädalal alustas Kaitseväe Akadeemias õppetööd 16. keskastmekursusele immatrikuleeritud 30 uut kuulajat.

„Käesoleval aastal alustas rekordarv magistrante oma õpingutega Kaitseväe Akadeemias. Kuulajate taust on hästi erinev, mistõttu ma loodan, et omavaheline koostöö saab olema kõigi jaoks rikastav, teadmisi arendav ja edasiviiv,“ ütles õppurkorpuse ülem major Viljar Niinepuu.

Esimese nädala algul toimusid kuulajatel Kaitseväe Akadeemiasse sissejuhatavad tunnid ning võeti osa ka 1. septembri pidulikust marsist. Nädala keskelt algab värsketel magistrantidel aga juba tavapärane õppetöö.

Kaitseväe Akadeemia magistriõpe võimaldab jätkata õpinguid varem omandatud erialal ning saada ettevalmistus teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel. Lõpetajad saavad magistrikraadi sõjateaduses ja –tehnoloogias. Magistriõpingute nominaalkestus on kaks aastat.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia