fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias alustas õppetööd uus põhikursus

Eile alustasid Kaitseväe Akadeemias õppetööd 2020. aasta maaväe, õhuväe ja mereväe põhikursustele immatrikuleeritud 83 uut kadetti.

„Olen veendunud, et uued kadetid on täis tugevat tahet panustada järgmised kolm aastat oma teenistusest õpingutele Kaitseväe Akadeemias, et saada tugevateks ohvitserideks. Ootan neilt tõhusat omavahelist koostööd ja loovat lähenemist õppetöös. Olge avatud ja ausad nii oma kursusekaaslaste kui ka akadeemia suhtes,“ ütles õppurkorpuse ülem major Viljar Niinepuu ning soovitas kadettidel panna enese jaoks paika eesmärgid ning näidata nende eesmärkide täitmise nimel läbimõeldud tööd.

Esimesel nädalal ootab uusi kadette ees administratiivnädal, mille jooksul seavad nad end ühiselamus sisse, saavad kätte oma varustuse ja relvastuse ning osalevad sissejuhatavates infotundides, kus tutvustatakse kadettidele akadeemias kehtivaid õigusakte ja õppetöö korraldust. Samuti algab käesoleval nädalal sissejuhatus erialasse, mille käigus hinnatakse kadettide juhiomadusi, koostöövõimet ning eelnenud sõjalises väljaõppes omandatud teadmisi ja oskusi.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Akadeemia põhikursusel saab õppida maa-, mere- või õhuväe õppesuunal.

Kaitseväe Akadeemia