fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias arutati kaitsetahte üle

Kaitseväe Akadeemias lõppes eile kahepäevane juhtimise ja pedagoogika konverents „Kaitsetahe 2022“, kus Kaitseväe Akadeemia õppurid, õppejõud ja teadurid koostöös teiste riigiasutuste ja laiapindse riigikaitse partneritega arutasid kaitse- ja võitlustahte teemal.

„Lähtudes Eesti laiapindse riigikaitse kontseptsioonist, milles kogu ühiskonnalt oodatakse panustamist riigikaitsesse ja ühiskonna toimepidevusse kriiside ajal, on oluline, et kõik osapooled – riigiasutused, erasektor ning vabatahtlikud/kogukondlikud organisatsioonid – omaksid ühtset arusaama, mis asi kaitsetahe on, millest see koosneb, kuidas ja mida uurime ning ka erinevate osapoolte võimalikest rollidest ja vastutusest kaitsetahte tugevdamises,“ ütles konverentsi peakorraldaja Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem kolonelleitnant Antti Viljaste.

Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverentsi „Kaitsetahe 2022“ fookuses oli kaitsetahte kujundamisega seotud temaatika tutvustamine nii riigi kui ka kaitseväe tasandil selleks, et selgemalt piiritleda nii terminoloogia, kontseptsioonid kui ka praktika ja erinevate osapoolte vastutus kodanikkonna kaitsetahte ning reservüksuste võitlustahte kujundamisel.

„Akadeemilise organisatsioonina on meie üheks aluspõhimõtteks teaduspõhisus,“ ütles kolonelleitnant Viljaste. „See tähendab, et oma kaitsetahte aruteludes ei tugine me ainult varasemale kogemusele ja praegustele praktikale, vaid läheneme teemale teadusliku meetodiga. Selle juurde pakume konverentsiga võimalust aruteludeks ja mõttevahetusteks ühiskonna kaitsetahet mõjutavate osapoolte vahel. See omakorda on sisendiks meie teaduritele ja õppuritele, kes saavad neid teaduslikult edasi uurida.“

Konverentsi esimesel päeval arutati ühiselt kaitsetahte olemuse ja erinevate osapoolte rollide üle selle tugevdamises. Teisel päeval oli põhirõhk aruteludel töötubades ning sai kuulata 17. keskastmekursuse kuulajate ettekandeid, mis olid koostatud õppeaine „Rahuaja üksuste juhtimine tänapäeva ühiskonnas“ osana.

Konverentsist võtsid füüsiliselt ja virtuaalselt osa kokku enam kui 250 õppurit, õppejõudu, teadurit ja eksperti kaitseväest, Kaitseliidust, Tartu ülikoolist, presidendi kantseleist, riigikantseleist, peaministri büroost, haridus- ja teadusministeeriumist, kaitseministeeriumist, riigi kaitseuuringute keskusest, terviseametist ning talupidajate keskliidust.

Järjekorras juba kaheksanda juhtimise ja pedagoogika konverentsiga jätkas kaitseväele ja Kaitseliidule sõjaväelisi juhte koolitav Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika erinevaid aspekte käsitlevate konverentside korraldamise traditsiooni.

Tartus asuv Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia