fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias arutati lahingu- ja kriisivalmiduse üle

Täna lõppeb Kaitseväe Akadeemias järjekorras üheksas kahepäevane juhtimise ja pedagoogika konverents „Valmidus 2023“, mis sel korral võttis vaatluse alla rühma- ja kompaniitaseme lahinguvalmidusega seotud teemad rahuaja võtmes ja juhtimise ning väljaõppe seisukohalt seoses pingestunud geopoliitilise olukorraga maailmas.

„Lähtuvalt viimaseaja geopoliitilistest muutustest ning tervikuna üha kiiremini muutuvas maailmas peame enda käest küsima, kas meie plaanid ja tegevused vastavad reaalsusele või peame midagi teisiti tegema, et olla potentsiaalse vastase otsustustsüklist lahingvalmiduse seisukohalt ees,“ ütles konverentsi peakorraldaja Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika õppetooli ülem kolonelleitnant Antti Viljaste. „Seetõttu võttiski selle aasta konverents vaatluse alla lahingvalmiduse hetkeseisu juhtimise ja pedagoogika seisukohalt.“

Kaitseväe Akadeemia juhtimise ja pedagoogika konverentsi „Valmidus 2023“ fookus oli sel korral rühma- ja kompaniitaseme lahinguvalmidusel, kuna Eesti ühiskonna valmidus kriisi korral tegutseda on aktuaalsem kui kunagi varem. Konverentsi käigus tutvustati erinevate riikide valmidussüsteeme, et aru saada, milliseid parimaid praktikaid on võimalik Eesti süsteemi arendamiseks üle võtta või millised meile ei sobi.

Konverentsi esimesel päeval keskenduti lahingvalmiduse olemusele ning vaadeldi valmidussüsteemi kaitseministeeriumi tasandilt Kaitseliidu rühma tasandini välja, et luua tervikpilt hetke olukorrast ja mõtetest ning arengusuundadest erinevatel juhtimistasanditel. Konverentsi teisel päeval toimusid erinevad temaatilised töötoad ja paralleelsessioonid, kus keskenduti rühma ja kompanii taseme reservväe juhtide pedagoogika ja juhtimisalaste teadmiste ja oskuste arendamisele.

Kahepäevasest konverentsist võtsid füüsiliselt ja virtuaalselt osa kokku enam kui 250 õppurit, õppejõudu, teadurit ja eksperti kaitseväest, Kaitseliidust, kaitseministeeriumist, Balti Kaitsekolledžist, Kaitseressursside Ametist ja liitlasriikidest.

Konverentsi tulemusena saadakse sisendid lahingvalmiduse edasiseks arendamiseks kaitseväes. Kaitseväe Akadeemia keskastme kuulajad ja põhikursuse kadetid arendavad lahingvalmiduse hoidmise ja parendamisega seotut osaledes töötubades, valmistades ette esitlusi ning kirjutades esseesid, mis avalikustatakse 2024. aasta kevadel elektroonilise almanahhina.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem fotosid SIIN

Kaitseväe Akadeemia