fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias avati elektroonilise võitluse kompetentsikeskuse laboriruumid

Täna, 1. veebruaril avati Tartus Kaitseväe Akadeemias elektroonilise võitluse kompetentsikeskuse õppeklass ja laboriruumid, mis võimaldavad nüüdisaegset elektroonilise võitluse teadus- ja arendustegevust ning kus on võimalik katsetada ja arendada uudseid valdkonna lahendusi, seadmeid ja kontseptsioone.

„Tänapäeva sõjapidamises ei saa me lubada luksust, et me ei räägi elektroonilisest sõjapidamisest, sest see on muutunud igapäevaseks nähtuseks. Vaatame kasvõi seda, mis täna toimub Ukrainas või mis toimub Iisraeli ja Hamasi vahel,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus avakõnes. „Seetõttu peab iga ohvitser, kes lõpetab akadeemia, olema kursis, mis tänapäeva tehnoloogias toimub ning millised on need vahendid, mida lahinguväljal hakatakse alates esimest momendist tema vastu kasutama.“

Kaitseväe Akadeemia elektroonilise võitluse kompetentsikeskuse (EVKK) eesmärgiks on koondada elektroonilise võitluse alast kompetentsi Eestis. Seni on antud valdkonnaga tegeletud erinevates ülikoolides ja kaitseväes, kuid puudus ühtne tsentraalne keskus.

EVKK juhataja-juhtivteaduri hr Kaarel Piip sõnul on elektrooniline võitlus ja laiemalt elektromagnetspekter tänapäevase sõjapidamise lahutamatu osa ning valdkonna olulisust näitab ka sõda Ukrainas. „Praktiliselt kõik tänapäevased relvasüsteemid kasutavad elektromagnetspektrit, olgu selleks siis raadiolained, infrapunakiirgus või nähtav valgus,“ ütles hr Piip. „Lahinguväljal edu saavutamiseks peab kaitsevägi olema edukas ka elektromagnetspektris ning selleks on vaja tõsta ohvitseride, allohvitseride ja sõdurite teadlikkust elektroonilisest võitlusest. Samuti tuleb luua efektiivseid ja uudseid lahendusi.“

EVKK alustas tegevust 2022. aastal ning see keskendub kolmele põhisuunale, milleks on õppetöö, teadus- ja arendustegevus ning olemasoleva ja soetatava varustuse testimine. Senise tegutsemisaja jooksul on kompetentsikeskuses alustatud esimeste teadusprojektidega ning keskuse teadurid on andnud loenguid ja praktikume teiste õppeainete osana. Lisaks on kompetentsikeskus NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) programmi ametlik testimiskeskus ehk programmis osalevad iduettevõtted saavad oma toodete arendamiseks kasutada akadeemia võimeid.

Täna avatud õppeklassi ja uurimislabori ruume hakkavad kasutama õppetööks nii Kaitseväe Akadeemia õppurid, teiste kaitseväe struktuuriüksuste kaitseväelased kui partnerasutuste töötajad. Lisaks on laboriruumid mõeldud teadustööks EVKK teadlastele ning valdkondlike lõputöödega tegelevatele akadeemia õppuritele.

Keskuse taristu võimaldab tutvuda elektroonilise võitluse põhialustega ning saavutada rahvusvahelisel tasemel konkurentsivõimelisi teadustulemusi. Lisaks on ruumid sobilikud ka erinevate elektroonika, infotehnoloogia ning innovatsiooniga seotud õppeainete ja projektide jaoks, et viia ellu arendusi, mis on seotud kaitseväe partnerriikide võimetega ning kasutatavate ja soetatavate seadmetega.

EVKK peamisteks koostööpartneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Lennuakadeemia, Sisekaitseakadeemia, erinevad NATO teadusgrupid ning loomulikult kaitseväe struktuuriüksused.

Elektroonilise võitluse kompetentsikeskus (EVKK) on Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna uusim allüksus, mis alustas tegevust 2022. aastal, mil tehti algust planeerimise ning vajalike seadmete ostuga. EVKK loomine kiideti heaks 2021. aastal Vabariigi Valitsuse otsusega. 2023. aasta lõpuks valmisid vajalikud ruumid ning alustati sisuliste tegevustega: õppetöö, käivitati esimene teadusprojekt ning liituti NATO DIANA programmiga.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN.

Kaitseväe Akadeemia