fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias harjutatakse taktikaliste tegevuste planeerimist ja läbiviimist rühma kuni brigaadi tasemel

Sel nädalal toimub Kaitseväe Akadeemia ülene õppus Emajõe Kilp 2024 II faas, mis on jätk eelmisel nädalal toimunud õppuse esimesele osale ning mille eesmärk on harjutada rühma, kompanii ja pataljoni taktikalisi tegevusi brigaadi ja diviisi raamistikus.

„Käesolev õppus võimaldab keskastme kuulajatel ühise pingutusena luua kaasvõitlejatele mitmekülgne õpikeskkond,“ ütles Kaitseväe Akadeemia magistriõppe kuulaja ja õppuse Emajõe Kilp 2024 II faasi vastutav planeerimisohvitser kapten Oliwer Nõlvak. „Erinevate juhtimistasandite, osalejate ja korraldajate sidumine ühtsesse stsenaariumisse on väljakutse, mis nõuab loovust ja valmidust võtta riske nii planeerimises kui läbiviimises, et saavutada parim võimalik tulemus.“

Õppuse Emajõe Kilp 2024 II (EMKI II) laiendatud eesmärk on arendada rühma-, kompanii- ja pataljoniülemate koostööd selliselt, et brigaadi ja diviisi tasandil tekib ühtne lahing ning seejuures luuakse igale osalevale tasandile võimalus kogeda oma tegevuste tulemuslikust brigaadi lahingu õnnestumises. EMKI II toimub arvuti poolt toetatud õppuse formaadis kasutades simulatsioonisüsteemi VBS, kus imiteeritakse vastaste pealetungi taktikalisi tegevusi omade kaitsvate taktikaliste tegevuste vastu.

Käesoleva õppuse peamine õppivkoosseis on Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse teise õppeaasta kadetid, kes saavad nädala jooksul harjutada kompaniiülemana lahinguvälja planeerimist, kujundamist, koordineerimist ja läbiviimist. Samuti tuleb neil oma rollis lähtuda relvakonfliktiõigusest ning harjutada alluvate rühmaülemate tegevuste eestvedamist, koordineerimist ja kontrolli arvestades sealjuures kaitseväelise juhi hoiakute ja juhiomadustega. Õppuse jooksul läbi viidud soorituste põhjal antakse kadettidele tagasiside ja hinnang, mille alusel on neil võimalus teha vastavaid muudatusi.

Lisaks maaväe põhikursuse teise õppeaasta kadettidele võtavad õppusest osa vanemallohvitseri keskastmekursuse õppurid, kes harjutavad pataljoni ja brigaadi lahingutegevuse juhtimise toiminguid staabiallohvitseri rollis, Kaitseväe Akadeemia esimese õppeaasta magistrandid, kes on üksuste ülema, staabiülema või sektsiooniülema ametikohal ning maaväe esimese ja kolmanda õppeaasta kadetid, kes harjutavad rühma tasemel üksuse juhtimise toiminguid või pataljoni operatiivohvitseri, pioneeriohvitseri ja kaudtuleohvitseri tegevusi jalaväepataljoni staabis.

Õppuse Emajõe Kilp 2024 teise faasi läbiviimiseks kasutatakse suurõppuse Kevadtorm 2023 stsenaariumil põhinevat Eesti diviisi operatsioonikäsku „White Sword“. Lisaks õppuse üldisele eesmärgile on olulisel kohal ka õppekursuste lõimimine taktika õppeainete raames, kadettide juhiomaduste arendamine, taktikalise olukorrateadlikkuse loomine kõikidel tasanditel tagamaks pädevate otsuste tegemist lahinguväljal ning õppurite ja akadeemia personali sidususe tugevdamine.

EMKI24 II faasi lõpptulemusena on õppivkoosseis harjutanud rühma kuni brigaadi tasemel taktikaliste maismaategevuste planeerimist ja läbiviimist.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem fotosid SIIN

Kaitseväe Akadeemia