fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias on käimas ettevalmistused sügisel toimuvaks institutsionaalseks akrediteerimiseks ja kutseõppe kvaliteedi hindamiseks

Kaitseväe Akadeemia läbib käesoleval aastal kõikidele kõrgkoolidele kohustuslikku perioodilise institutsionaalse akrediteerimise protsessi, mille korraldamiseks on Akadeemia ülema poolt loodud töögrupp, kes muu hulgas koostab ka eneseanalüüsi dokumentide paketi.

„Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri eestvedamisel läbi viidav institutsionaalne akrediteerimine annab meile taaskord võimaluse tõestada Kaitseväe Akadeemia õppe- ning arendustegevuste kõrget kvaliteeti.“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts.

Institutsionaalne akrediteerimine on kohustuslik välishindamine, mille käigus hinnatakse kõrgkooli terviklikku toimimist ja jätkusuutlikkust alates asutuse juhtimisest ja tegevuse vastavusest akadeemia eesmärkidele ja arengukavale lõpetades töö- ja õpikeskkonna tingimustega.

Võrreldes 2013. aastaga on seekordne akrediteerimine mahukam, sest hindamisele lähevad kõik neli akadeemia kõrgharidusõppekava (st maa-, mere- ja õhuväe põhikursused ning keskastmekursus) aga ka kutseõppe õppekava (vanemallohvitseride põhikursus). Rahvusvahelise komisjoni hindamisvisiiti on Akadeemiasse oodata 09-13 november 2020.

Eestis viib välishindamist läbi Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuur. Akrediteerimise tulemused kinnitab Haridus- ja Teadusministeerium. Eesti kõrgkoolid läbivad institutsionaalse akrediteerimise iga seitsme aasta järel, viimati akrediteeriti Kaitseväe Akadeemia 2013. aastal. Akadeemia kõrgharidusõppe õppekavarühma kvaliteedi hindamine toimus 2017. aastal ning kutseõppe õppekavarühma akrediteerimine ootab akadeemiat ees 2024. aastal.

Kaitseväe Akadeemia