fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias kohtusid rakenduskõrgkoolide õppeprorektorid

Täna kohtusid Kaitseväe Akadeemias rakenduskõrgkoolide õppeprorektorid, kes arutasid seekord akadeemilist eetikat.

Rakenduskõrgkoolide õppeprorektorid kohtuvad regulaarselt eesmärgiga vahetada informatsiooni, samakõlastada suuremaid kõrgkoolide siseseid tegevusi ning ühtlasi lahendada erinevaid rektorite poolt püstitatud ülesandeid/küsimusi, mis vajavad sisulisemat ja võrdlevat analüüsi.

Seekordse kohtumise peateemaks oli akadeemiline eetika– alates kõrgkoolide ootustest oma liikmeskonna käitumisele ja tegutsemisele lõpetades akadeemilise petturlusega õppe- ja teadustegevuses. Nimelt on akadeemiline eetika üks kõrgkooli kvaliteeti väljendav ja hinnatav näitaja, mis on viimaste aastate jooksul institutsionaalsete akrediteerimiste käigus kõrgendatud tähelepanu pälvinud. Mis, kas ja kuidas on akadeemilise eetika küsimused kõrgkoolides fikseeritud ja reguleeritud, millised on asjasse puutuvad protseduurid ning eetilise tegutsemise jõustamismehhanismid. Erinevate digilahenduste kasutuselevõtmine on viinud akadeemilise eetika temaatika nö uuele tasemele tõstatades küsimusi mh nutivahendite kasutamise kohta hindamistel, petturluse tuvastamisel e-õppe keskkondades jne.

Õppeprorektorite kohtumisel osalesid:
Kersti Viitkar (Tartu Tervishoiukõrgkool)
Ly Hõbe (Ettevõtluskõrgkool Mainor)
Martti Kriisa (Tallinna Tehnikakõrgkool)
Ulvi Kõrgemaa (Tallinna Tervisoiukõrgkool)
Nele Tootsi (Eesti Lennuakadeemia)
Maiken Kull (Eesti Lennuakadeemia), arendusprorektor õppeprorektori ülesannetes
Lennart Mänd (Kõrgem Kunstikool Pallas)
Nele Rand (Kaitseväe Akadeemia)

Kaitseväe Akadeemia