fbpx
Uudised

KAITSEVÄE AKADEEMIAS LÕPETAS 11 UKRAINA SÕJAVÄELAST KEELEKURSUSE

Täna lõpetasid Kaitseväe Akadeemias 11 Ukraina sõjaväelast, kes alates septembri kuust osalesid õppeosakonna võõrkeelte õppetooli inglise keele kursusel.

„Ukrainlased jäid kursusega väga rahule,“ ütles kaitseväe akadeemia võõrkeelte õppetooli lektor Aigi Piirimees. „Esile toodi õpetajate professionaalsust, õppetöö korraldust, iseseisva töö toetamist ILIAS-es ning erinevaid grupitöid, mis aitasid kaasa aktiivsele keeleõppele.“

„Kursuse algus oli õppurite sõnul raske, sest kõigest aru saamiseks puudus piisav sõnavara ning kogu olukord oli uus. Siiski tunnetasid kõik kursuse lõpuks oma arengut. Üks ukrainlasest kursuslane märkis: „õppimine on raske töö, aga kui sa end ise selles juhid, siis lõpuks oled sina võidumees“,“ lisas Piirimees.

Akadeemia võõrkeelte õppetooli inglise keele kursusel toimus mitmekülgne keeleõpe, kus rakendati aktiivõppemeetodeid ning toetati üldpädevuste arendamist. Olulisel kohal oli ka inglisekeelse militaarsõnavara täiendamine.

Lisaks formaalsele keeleõppele pakuti õpilastele ka kultuuriprogrammi, mille raames külastati Lennundusmuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi, AHHAA keskust, Sõjamuuseumi ning Lennusadamat. Samuti osalesid Ukraina võitlejad Kaitseväe Akadeemia aastapäeva üritustel koos akadeemia õppurite ja teenistujatega ning said giidi saatel tutvuda Tartu linnaga. Meeldejäävaks kujunes ka külaskäik Taara linnakusse.

Ukraina sõjaväelastele korraldatakse keeleõpet Eesti-Ukraina kaitseministeeriumite vahelise sõjalise koostöökokkuleppe raames. Kaitseväe Akadeemia on samalaadseid kursusi erinevatel keeletasemetel läbi viinud alates 2018. aasta sügisest. Uus kursus B1 tasemel on algamas juba 2022. aasta kevadel.

KVA õppeosakonna võõrkeelte õppetool korraldab kaitseväele vajalikke võõrkeelte täienduskursusi. Võõrkeelte õppetooli ülesandeks on anda õppuritele teadmised ja oskuse enda korrektseks väljendamiseks nii suulises kui ka kirjalikus vormis.

Kaitseväe Akadeemia