fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõpetas brigaadi staabiohvitseride kursus

Täna said Kaitseväe Akadeemia pidulikul aktusel 11 tegevväelast ja reservväelast kätte brigaadi staabiohvitseri kursuse tunnistused. Kokku lõpetas kursuse 13 kursuslast.

„See kursus ei ole olnud minu jaoks ainult õpetamine, vaid ka õppimine“ ütles Kaitseväe Akadeemia taktika õppetooli lektor major Mattias Puusepp. „Te olete esitanud keerulisi küsimusi, asetanud mind raskesse olukorda klassi ees ning pole lubanud mul lihtsalt oma õppematerjale A-st Z-ni ette kanda, vaid pannud mind ka kaasa tegutsema. Võtke see sama suhtumine oma järgnevasse teenistusse kaasa ning soovin teile tuult purjedesse.“

Aktusel pidas kõne ka kursuslaste esindajana kapten Taavi Laasik.

„Selle kursuse üheks suurimaks tugevuseks olid minu silmis siin osalevad inimesed ja nende erialased teadmised, sealhulgas kahtlemata reservväelaste lippu kõrgel hoidnud kaasvõitlejad,“ ütles kapten Laasik oma kõnes. „Tänu meie kirjule taustale ja suurtele kogemustele saime õppeprotsessi juurde täiesti uusi mõõtmed, toimusid detailsed ja sügavamõttelised arutelud ning õppetundides lahendatavad probleemid olid selle võrra realistlikumad. Julgen väita, et kõik see andis meile kõigile vajalikke lisateadmisi.“

Brigaadi staabiohvitseri kursuse jooksul anti teadmised brigaadi lahingutoimingutest ning samuti õpiti staabitöö protseduure ning tehnikaid, mis võimaldavad kursuse läbinutel staabiohvitseri ülesandeid brigaadi lahingtegevuse planeerimisel ja ülema otsuse vastuvõtmisel toetada sõja ajal. Sel aastal läbisid kursusel osalejad praktika Kaitseväe Akadeemia õppusel Emajõe Kilp. Lisaks võeti osa ka akadeemia ja Sisekaitseakadeemia ühisest kriisohje õppusest Kõue Turm, kus harjutati kriiside lahendamist ühendstaabi koosseisus.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Rohkem fotosid SIIN.

Kaitseväe Akadeemia