fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõppes brigaadi staabiohvitseride kursus

Täna said Kaitseväe Akadeemia pidulikul aktusel kaheksa tegevväelast kätte brigaadi staabiohvitseride kursuse tunnistused. Kokku lõpetas kursuse 17 kursuslast.

„Kursusel saite teadmisi tegutsemaks brigaadi taseme staabis ja oskuse rääkida sõjaväelises keeles aga koos sellega ka võimekuse anda edasi oma erialaseid teadmisi sõjaväekeeles sõjaväelastele,” ütles Kaitseväe Akadeemia lektor major Viljar Laaneste rõhutades, et koos sellega on kursuslastel ootus ja vastutus jagada endi teadmisi oma teenistuskohtades.

Aktusel pidas kursuslaste esindajana kõne ka leitnant Sander Mändoja, kes tunnustas kursuse avardavat ja laiapindset lähenemist riigikaitsele.

„Igaüks tuli meist siia erinevate teadmiste, kogemuste ja ootustega. Sun Tzu ja Clausewitzi nime olid ilmselt paljud meist varem kuulnud, kuid kui paljud meist oli nende ideid lugenud ja teiste sõjateoreetikutega võrrelnud? Või mõelnud, kuidas nad meie enda erialaste pädevustega seostuvad?” arutles leitnant Mändoja, kelle sõnul kursuse akadeemiliste mõttevahetuste jooksul hakkasid erinevate teadmiste pusletükid omale kohale asetuma ning omandasid nii suurema väärtuse.

Kursuse lõpetas 17 erinevate erialade ohvitseri kaitseväe üksustest üle Eesti. Kursuse parim õppur oli 1. jalaväebrigaadi staabi meditsiiniohvitser major Indrek Olveti.

Brigaadi staabiohvitseri kursuse jooksul anti teadmised brigaadi lahingutoimingutest ning samuti õpiti staabitöö protseduure ning tehnikaid, mis võimaldavad kursuse läbinutel staabiohvitseri ülesandeid brigaadi lahingtegevuse planeerimisel ja ülema otsuse vastuvõtmisel toetada sõja ajal. Sel aastal läbisid kursusel osalejad praktika akadeemia õppusel Kõue Turm, kus harjutati brigaadide ja maakaitseringkondade tegevust ning koostööd tsiviilstruktuuridega kriisi eskaleerimise tingimustes.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Fotod: SIIN

Kaitseväe Akadeemia