fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõppes nooremstaabiohvitseri kursus

Reedel, 9. veebruaril toimus Tartus Kaitseväe Akadeemias nooremstaabiohvitseri kursuse lõpetamine, kus 30 kursuslast said kätte kursuse lõputunnistuse.

„Staabiohvitserid mõjutavad ülemate otsuseid, sest teie olete spetsialistid oma valdkonnas,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus lõpetamisel peetud kõnes. „Teie ütlete ülemale, mida on füüsikaliste ja psühholoogiliste parameetritega võimalik teha. Teie olete need, kes tegelikult aitavad ülemal juhtimist ellu viia läbi selle, et asjad on ettevalmistatud ja õigel ajal tehtud.“

Nooremstaabiohvitseri kursus kestis kokku viis nädalat, millest esimesed neli toimusid 2023. aasta sügisel ning viimane tänavu aasta veebruaris. Kursuse esimeste nädalate jooksul keskendusid õppurid eelkõige lahingutegevuse alustele, kus nad omandasid teadmised sõjalisest riigikaitsest, jalaväepataljoni lahinguvõimest ja lahingutegevuse alustest, et toetada arusaamist taktikalisest planeerimisest erialaohvitserina.

Kursuse teises pooles oli kursuslaste põhipingutuseks pataljoni lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine, läbi mille arendati oskust osaleda otsuse vastuvõtmise protsessis ja lahingujuhtimises staabiohvitserina.

Lisaks teoreetilisele õppele praktiseeriti nädalate jooksul omandatud tarkusi Kaitseväe Akadeemia ülesel õppusel Combined Effort, kus kursuslastel oli võimalik kinnistada seni õpitud teadmisi staabiohvitseri rollis.

Nooremstaabiohvitseri kursusest võtsid osa nii kaitseväelased, kaitseliitlased kui reservväelased erinevatest struktuuriüksustest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia