fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõppes parameediku erialakursus

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses rühmaparameedikute erialakursuse lõpurivistus, kus lõputunnistuse ja meediku embleemi said 8 tegevväelast ning 83 ajateenijat erinevatest väeosadest.

„Suur rõõm on õpetada inimesi, kes on tahtnud parameediku kursusele tulla ning on selleks näinud oma väeosas juba eelnevalt palju vaeva,“ ütles kursuse ülem nooremleitnant Karmen Zadin. „Parim tagasiside on näha pea iga sõduri silmis siirast huvi ja tahet õppida nii praktikumides kui loengutes. Mitmetes õppurites süttis kursusel olles soov ja huvi minna õppima edasi meditsiini ning tunti huvi edasiste töövõimaluste kohta nii kaitseväes kui tsiviilsektoris.”

Kümme nädalat kestnud intensiivse kursuse läbinud on nüüdseks võimelised täitma parameediku ülesandeid ning sealhulgas osalema meditsiinitaktika planeerimises rühma ja kompanii suuruses üksuses. Kursuslaste oskused hõlmavad endas näiteks elustamist, lahastamist, haavade sidumist, luunõela ja veenikanüüli paigaldamist, hingamisteede käsitlust ning lahingkannatanu käsitlust eri taktikaliste etappide ajal ning muud olulist.

Kursuse parimaks õppuriks valiti reamees Jan Vallimäe, keda tunnustati tänasel rivistusel meenekotiga. Kursuse ülema nooremleitnant Zadini sõnul oli parima õppuri valimine raske kuni lõpueksamiteni välja, kuna konkurents tiitlile oli tihe.

Parameediku erialakursusele saamise eelduseks on varasemalt oma koduväeosas läbitud nooremallohvitseri baaskursus. Peale lõpetamist lähevad värsked parameedikud tagasi oma koduväeosadesse, kus võivad edaspidi teenida rühma- ja kompaniiparameedikutena, mõned ka evakuatsiooni rühma parameedikutena.

Käesoleva parameediku erialakursuse lõpetanu on omandanud esmased kriitilise abiandmise oskused, mis tulevad kasuks ka hilisemas reservteenistuses ning olukordades, kus on vaja anda kiirelt ja teadlikult abi.

Kursuse viis läbi Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (SKMK), mis tegeleb Eestis sõja- ja katastroofimeditsiinialase teadus- ja arendustegevusega. Samuti viib SKMK läbi sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet kaitseväelastele, meditsiiniüliõpilastele ning teistele koostööpartneritele Eestist ja välismaalt.

Rohkem pilte SIIN.

Kaitseväe Akadeemia