fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõppes parameediku erialakursus

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses parameedikute erialakursuse lõpurivistus, kus meediku embleemi said 8 tegevväelast ning 65 ajateenijat erinevatest väeosadest. Kokku lõpetas kursuse 79 õppurit.

„Käes olev kursus oli taaskord väga suur ning õppekava tihe, kuid õppurid olid motiveeritud ja usinad ning jäid kursusega kokkuvõtvalt väga rahule,“ ütles kursuse ülem nooremleitnant Karmen Zadin. „Mina jäin eriti rahule meie instruktoritega, kes andsid endast parima ja olid väga professionaalsed. Lisaks paistsid silma kursusele määratud lipnikud, kelle väljaõppega olid väeosad väga head tööd teinud ning mehed olid tõesti tasemel. Samuti tuleb kiita õppureid, kelle emakeel ei ole eesti keel – nad kõik pingutasid ja olid altid õppima.“

Kaheksa nädalat kestnud intensiivse kursuse läbinud on nüüdseks võimelised täitma parameediku ülesandeid ning sealhulgas osalema meditsiinitaktika planeerimises rühma ja kompanii suuruses üksuses. Kursuslaste oskused hõlmavad endas näiteks elustamist, lahastamist, haavade sidumist, luunõela ja veenikanüüli paigaldamist, hingamisteede käsitlust ning lahingkannatanu käsitlust eri taktikaliste etappide ajal ning muud olulist.

Kursuse parimaks õppuriks valiti reamees Hans Kristjan Elken 1. jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljonist, keda tunnustati tänasel rivistusel meenekotiga. Lisaks tänati ka lipnik Juhan Pikamäed, kes viimases kursuse välilaagris abistas pärast reaalse vigastuse tekkimist kaaskamraadi kandes teda rännaku ajal ligi kilomeetri.

Parameediku kursusel osalejad tõstsid enese seast esile ka kaks kaasõppurit, kelleks ostusid lipnik Teodor Juko Hiiemaa ning reamees Andrei Egorov.

Parameediku erialakursusele saamise eelduseks on varasemalt oma koduväeosas läbitud laskursanitari kursus. Peale kursuse lõpetamist lähevad värsked parameedikud tagasi oma koduväeosadesse, kus võivad edaspidi teenida evakuatsiooni jao parameedikuna ning rühma- ja kompaniiparameedikutena. Osad kursuslastest suunduvad aga esmaspäeval haiglasse praktikale.

Käesoleva parameediku erialakursuse lõpetanu on omandanud esmased kriitilise abiandmise oskused, mis tulevad kasuks ka hilisemas reservteenistuses ning olukordades, kus on vaja anda kiirelt ja teadlikult abi.

Kursuse viis läbi Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (SKMK), mis tegeleb Eestis sõja- ja katastroofimeditsiinialase teadus- ja arendustegevusega. Samuti viib SKMK läbi sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet kaitseväelastele, meditsiiniüliõpilastele ning teistele koostööpartneritele Eestist ja välismaalt.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia