fbpx
Uudised

Kaitseväe akadeemias lõppes pataljoni staabiohvitseri kursus

Reedel, 25. augustil toimus Tartus Kaitseväe Akadeemias pataljoni staabiohvitseride kursuse lõpetamine, kus 58 kursuslast said kätte kursuse lõputunnistused.

„Kursus läks suurepäraselt. Eelmisel aastal väljatöötatud otsuse vastuvõtmise protsessi õpetamise metoodika on tõhus ning võimaldab õpetada üheaegselt erineva taustaga kaitseväelasi ja kasutada ära nende eelnevat kogemust. Seda peegeldas ka kursuslaste tagasiside kursuse asjakohasusele ja õpiväljundite saavutamisele,“ ütles  Kaitseväe Akadeemia taktika õppetooli lektor ja kursuse läbiviija kolonelleitnant Indrek Sarap. „Selle aasta pataljoni staabiohvitseri kursus oli varasemaga võrreldes lühem ning oli suunatud suvel pataljoni staabiohvitseri ametikohale roteerunud tegevväelaste ettevalmistamisele ja sügisel Kaitseväe Akadeemia keskastmekursusel õpinguid alustavate ohvitseride teadmiste ühtlustamisele. Lisaks osalesid kursusel ka jalaväepataljonide staabiohvitseridest reservohvitserid, kellel on varasem rühmaülema taust.“

„Kursus andis lõpetanutele tööriistad tegutsemaks pataljoni staabis. Minu südamesoov on, et kursuslased rakendaksid oma teenistuses kursuse käigus omandatud oskusi ning lihviksid nende kasutamise oskuse võimalikult lähedale täiuslikule,“ lisas kolonelleitnant Sarap.

Pataljoni staabiohvitseride kursuse (PSOK) eesmärk on anda kursuslastele teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldavad kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoni ülemat otsuse vastuvõtmisel.

Õppekava läbimisel oskab kursuslane vahet teha erinevate tüüppataljonidel, hinnata nende tugevusi ja nõrkusi ning tegevust pealetungil; mõistab otsuste vastuvõtmise protsesside etappe, selle seoseid ning oskab õpitut rakendada taktikalise probleemi lahendamisel osana pataljoni staabist; ja on teadlik ülema ning staabisektsioonide ja –liikmete rollist ja ülesannetest otsuste vastuvõtmise protsessis.

Kui ohvitser soovib saada sõjaväelise kõrghariduse teisele tasemele vastavat õpet, siis tuleks tal läbida ka brigaadi staabiohvitseride kursus (BSOK).

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN.

Kaitseväe Akadeemia