fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõppes pataljonide staabiohvitseride kursus spetsialistidele

Täna lõppes Kaitseväe Akadeemias pataljoni staabiohvitseride kursus spetsialistidele. Lõputseremoonial said tunnistuse 30 kursuslast kaitseväest ja Kaitseliidust

„Olete siit saanud kaasa teadmised, kuidas töötab sõjaväeline pataljon ja kuidas te oma valdkonna spetsialistina saate pataljoni otsuse vastuvõtmise protseduuri panustada, aga vähem oluline pole ka siit kursuselt saadud kontaktid ja teadmised kaitseväe erinevatest üksustest,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja kolonel Riivo Valge lisades, et koostöös ja üksteise mõistmises peitub jõud.

Spetsialistidele mõeldud pataljoni staabiohvitseride kursuse eesmärk on anda teadmised pataljoni lahingutoimingutest, staabitöö protseduuridest ning tehnikatest, mis võimaldavad kursuse läbinul täita staabiohvitseri ülesandeid pataljoni lahingutegevuse planeerimisel ning toetada pataljoni ülemat otsuse vastuvõtmisel.

Kursuse õppekava koosneb riigikaitse ja lahingutegevuse aluste, staabitöö protseduuride ja otsuse vastuvõtmise protsessi, pataljoni lahingutegevuse planeerimise ja pataljoni lahingutegevuse õppeainetest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Grupipilt

Kaitseväe Akadeemia