fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias lõppesid brigaadi ja pataljoni staabiohvitseride kursused

Täna said Kaitseväe Akadeemia pidulikul aktusel 71 tegevväelast ja reservväelast kätte brigaadi ja pataljoni staabiohvitseride kursuse tunnistused.

​„Kursuste jooksul andsime teile kõigile edasi sama mõtet – me ei taha teile õpetada seda, et kaks pluss kolm võrdub viis, seda te oskate ka ise. Teil on tähtis aru saada, miks need kaks ja kolm seal on. Veelgi tähtsam, aru saada, mida selle viiega peale hakata,” ütles jalaväepataljoni ja -brigaadi grupi ülem kolonelleitnant Mart Sirel aktusel peetud kõnes.

„Ohvitseriks kujunemisel on vaja kolme asja – erisusi, õppetööd ja praktikat. Seda me ka siin saime ning nüüd on meil võimalus kujuneda selliseks ohvitseriks, kelleks me kaitseväkke oleme tulnud,” ütles õppurite nimel aktusel kõne pidanud major Priit Kasemets.

Pataljoni staabiohvitseride kursuse jooksul õpiti riigikaitse ja lahingutegevuse aluseid, staabitöö protseduure ja otsuste vastuvõtmise protsesse ning pataljoni lahingutegevuse planeerimist. Samuti said osalejad teadmisi Eesti riigikaitse alustest, sõjalisest valmisolekust ja mobilisatsioonist ning sõjateooriast.

Brigaadi staabiohvitseri kursuse jooksul anti teadmised brigaadi lahingutoimingutest ning samuti õpiti staabitöö protseduure ning tehnikaid, mis võimaldavad kursuse läbinutel staabiohvitseri ülesandeid brigaadi lahingtegevuse planeerimisel ja ülema otsuse vastuvõtmisel toetada sõja ajal. Sel aastal läbisid kursusel osalejad praktika akadeemia õppusel Kõue Turm, kus harjutati brigaadide ja maakaitseringkondade tegevust ning koostööd tsiviilstruktuuridega kriisi eskaleerimise tingimustes.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59950

Kaitseväe Akadeemia