fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias möödunud aastal kirjastatud lühimonograafia “Meresõda” pälvis Hendrik Sepa auks nimetatud maineka sõjaajalookirjanduse preemia

Raamatu autoriteks on Dr. Arto Olli ja kaptenleitnant Taavi Urb ning selle kujunemist on toetanud miinisõja divisjoni ülem kaptenleitnant Ott Laanemets, kes ühtlasi kirjutas monograafiale mahuka sissejuhatava artikli.

Lühimonograafia „Meresõda“ ilmus Kaitseväe Akadeemias läbiviidava teadusprojekti „Eesti sõjaline mõte 1920-1940“ raames, mille rahastajaks on kaitseministeerium. Projekti eesmärgiks on välja selgitada Eesti sõjateooria ja sõjakunsti sisu ning selle kujunemist mõjutanud tegurid. Kaasnevateks ülesanneteks on läbi töötada Eesti sõjandusteoreetikute põhimõtted ning tuvastada nende mõju kaitseväele. Sõjaline mõtlemine on Eesti riigikaitse aluseks ning on tihedalt seotud Eesti sõjaväelise haridusega. Projektis osalevad kümned ohvitserid ja teadlased üle kaitseväe, keda toetavad sõjaajaloolased Tartu Ülikoolist, Meremuuseumist ja Eesti Sõjamuuseumist. Projekti raames on ilmunud veel kolonelleitnant Urmet Tompi lühimonograafia „Õhusõda“ ja Igor Kopõtini raamat professor Aleksei Baiovist, kes on panustanud Eesti sõjalise kõrghariduse arengusse.

2024.-2025. aastal ilmuvad Kaitseväe Akadeemia sõjateaduslikus ajakirjas Occasional Papers veel neli Eesti sõjateooria ajalugu puudutavat lühimonograafiat.

Kaitseväe Akadeemia