fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias on käimas nooremstaabiohvitseri kursus

Juba neljandat nädalat on Kaitseväe Akadeemias käimas nooremstaabiohvitseri kursus (NSOK), mille eesmärk on valmistada kaitseväele ja Kaitseliidule nooremstaabiohvitsere ning arendada kursuslaste oskuseid pataljoni lahingutegevuse planeerimises ja lahingujuhtimises staabiohvitserina.

„Seni on kursuslased olnud väga õpihimulised ning tublid,“ ütles nooremstaabiohvitseri kursuse ülem major Hannes Meimre. „Uute teadmiste õppimine nõuab kindlasti pingutust, kuna lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele oli vaja alustada ka analüüsi ja planeerimisega.“

Esimese nädala jooksul keskendusid kursuslased eelkõige lahingutegevuse alustele, kus nad omandasid teadmised sõjalisest riigikaitsest, jalaväepataljoni lahinguvõimest ja lahingutegevuse alustest, et toetada arusaamist taktikalisest planeerimisest erialaohvitserina.

Alates teisest nädalast on kursuslaste põhipingutuseks olnud pataljoni lahingutegevuse planeerimine ja juhtimine, läbi mille arendatakse oskust osaleda otsuse vastuvõtmise protsessis ja lahingujuhtimises staabiohvitserina.

Käesolevast nädalast alates võtavad NSOK-i kursuslased aga osa Kaitseväe Akadeemia õppusest Combined Effort, kus neil on võimalik arendada ja kinnistada seni õpitud teadmisi staabiohvitseri rollis.

Kaitseväe Akadeemia nooremstaabiohvitseri kursus kestab kokku viis nädalat, millest esimesed neli toimuvad sel aastal ning viimane järgmise aasta veebruaris. Kursusest võtavad osa nii kaitseväelased, kaitseliitlased kui reservväelased erinevatest struktuuriüksustest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia