fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias on käimas õppus Combined Effort II

Sel nädalal toimub Kaitseväe Akadeemias kogu kooli kaasav õppus Combined Effort (COMEF) II, mis on jätk eelmise aasta detsembrikuus toimunud õppuse esimesele osale ning mille eesmärk on harjutada lahingutegevuse planeerimist ja juhtimist rühma, kompanii ja pataljoni tasemel.

„COMEF I ja COMEF II eesmärgid on samad – harjutada lahingutegevuse planeerimist ja juhtimist mõtleva ning kohaneva vastase vastu,“ ütles õppuse juht kolonelleitnant Indrek Sarap. „Võrreldes detsembrikuus toimunud õppusega, on nüüd rollid vahetunud – eelmisel korral NATO üksuseid ja taktikat järginud ülemad kasutavad seekord vastase üksuseid ja taktikat ning vastupidi. Lisaks oleme suurendanud mentorite arvu, andnud rohkem aega lahingutegevuse ettevalmistamiseks ning kehtestanud realistlikumad reeglid kaudtuletoetuse mängu ja mehitamata lennuvahendite kasutamise osas.“

Sarnaselt õppuse esimesele osale algas Combined Effort II tavapärase õppetöö vormis harjutusena, kus esimeste päevade jooksul keskendusid õppuse erinevad osapooled lahingutegevuse planeerimisele. Õppuse neljandal päeval alustati lahingutegevuse juhtimisega.

Kolonelleitnant Sarapi sõnul oli kohe õppuse algusest peale näha, et eelmise korra õppetunnid on hästi meeles ning enam varasemalt tehtud vigu ei korrata. „Ma loodan, et õppuse lõpuks on osalejad saadud korduste pealt astunud veel järjekordse sammu edasi,“ lisas kolonelleitnant Sarap.

Käesoleva õppuse fookuses on ülemate tegevus ja otsused ning harjutuse kulg sõltub erineva taseme ülemate otsustest. Selleks, et saaks suurendada otsuste hulka, kasutatakse õppuse aja kulgemise kiirendamist ning ajalisi hüppeid. Samuti tuginetakse tulemuste otsustamisel sõjateadusele ja tõenäosusele, jättes ruumi juhusele ja hõõrdumisele läbi täringuvisete.

Õppusest Combined Effort II võtavad osa Kaitseväe Akadeemia põhi- ja keskastmekursuse ning nooremstaabiohvitseri kursuse õppurid. Samuti osalevad kolm Prantsuse kadetti, kes hetkel akadeemias praktikal on ning kelle osalus rikastab ja elavdab õppust.

Lisaks osalevad õppusel akadeemia reservohvitseri baaskursuse läbinud lipnikud erinevatest kaitseväe struktuuriüksustest. „Mul on heameel, et struktuuriüksused on lubanud rohkem kui 30 lipnikul naasta akadeemiasse harjutama taktikaliste probleemide lahendamist ja juhtimist. Loodan, et järgmistel õppustel osalevate reservohvitseride arv suureneb veelgi,“ ütles kolonelleitnant Sarap.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia