fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias said kokku kaitseväe struktuuriüksuste veeblid

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemias allohvitseride seminar, millest võtsid osa erinevad kaitseväe struktuuriüksuste veeblid, et arutleda allohvitseride hariduse tuleviku ja kontseptuaalsete ideede üle.

„Tänases maailmas on kõik kiiresti muutuv ning on kriitiliselt vajalik, et allohvitseride ettevalmistus ja arendus liiguks kõigega kaasa,“ ütles Kaitseväe Akadeemia veebel staabiveebel Indrek Ojasoo. „Seetõttu on vajalik, et võtame aega arutleda erinevatel teemadel ning leiame viisi, kuidas ühiselt edasi minna. On äärmiselt oluline, et Kaitseväe Akadeemia on allohvitseride haridust puudutavates küsimustes eestvedaja ning loob head tingimused struktuuriüksustele panuse andmiseks.“

Kaitseväe Akadeemia allohvitseride seminaril käsitleti põhiteemadena allohvitseride sõjaväelise väljaõppe ja teenistuse kontseptsiooni, vastuvõtukatseid allohvitseride kursustele ning allohvitseride hariduse aastapäeva tähistamist käesoleval ja ka 2025. aastal, kui tähistatakse allohvitseride hariduse 105. aastapäeva.

Käesolev seminar toimus sellises formaadis esimest korda, kuid pikemas perspektiivis on eesmärgiks korraldada taolisi ettevõtmisi iga-aastaselt. Seminaride abil soovitakse tugevdada allohvitseride suhet Kaitseväe Akadeemiaga, et muuta allohvitseride haridust veelgi mitmekesisemaks.

„Minu jaoks on väga oluline, et allohvitserid jõuaks rohkem Kaitseväe Akadeemiasse ning tunneks, et akadeemia on ka nende kool,“ lisas staabiveebel Ojasoo.

Kaitseväe Akadeemia allohvitseride seminarist võtsid lisaks kaitseväe veeblile ülemveebel Enn Adosonile osa 15 allohvitseri erinevatest kaitseväe ja Kaitseliidu struktuuriüksustest ning esindaja Kaitseressursside Ametist.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia