fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias sõlmiti kolme Balti riigi sõjaväeakadeemiate vaheline koostööleping

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemias Balti riikide sõjaväeakadeemiate ülemate kohtumine, mille käigus sõlmiti kahepoolne koostööleping hariduse ja teaduse valdkonnas.

„Sõlmitud kokkulepped on oluline samm kinnistamaks ja ka arendamaks õppe- ning teadustöö alast koostööd Eesti, Läti ja Leedu sõjaväeakadeemiate vahel,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus. „Nii Lätil kui Leedul on Kaitseväe Akadeemia magistriõppekava elluviimise vaatest asendamatu roll, kuna neil toimuvad mere- ja õhuväe erialamoodulid. Teisisõnu, nemad loovad sisu mere- ja õhuväe magistriõppe õppekavade raames.“

Kaitseväe Akadeemia ülema sõnul on selge, et kolme Balti riigi haridusasutuste koostöö on elementaarne ning lausa hädavajalik lähtuvalt geograafilisest ruumist ja võimalikust lahingutandrist. „Juba õpingute ajal on oluline õppida üksteist tundma ning harjutada koostegemist. See on suures pildis meie tulevase ohvitser- ja allohvitserkonna kvaliteedi küsimus. Täna allkirjastatud lepingud võimaldavad seada fookust ning planeerida edasisi konkreetseid tegevusi,“ lisas brigaadikindral Karus.

Kohtumise käigus sõlmitud kahepoolse koostöölepingu fookuses on koostöö hariduse ja teaduse vallas ning näeb ette nii akadeemiliste töötajate õpetamise- kui ka õppurite õpirännet. Samuti annab see võimaluse korraldada koos erinevaid seminare, konverentse või töötubasid ning lubab teadustööde tulemuste vahetamist.

Koostöölepingu raames lepivad edaspidi igal kevadel kolme Balti riigi akadeemiad kokku järgmise õppeaasta koostöötegevused. Alanud õppeaastal tehakse koostööd õhu- ja mereväe magistriõppe raames, kus Kaitseväe Akadeemia magistriõppe kuulajad läbivad osa õppekavast nii Leedu kui Läti sõjaväeakadeemias.

Kohtumisest võtsid osa Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus, Läti Sõjaväeakadeemia ülem kolonel Māris Utināns ning Kindral Jonas Žermaitise nim. Leedu Sõjaväeakadeemia ülem brigaadikindral Almantas Leika. Lisaks koostööleppe sõlmimisele arutati kohtumise käigus sõjaväeakadeemiates hetkel aktuaalsete teemade ja väljakutsete üle ning tutvustati viimaseid arenguid oma õppeasutustes.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

 

Kaitseväe Akadeemia