fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemias toimus rahvusvaheline seminar sookäsitlustest militaarakadeemiates

Kaitseväe Akadeemia korraldas 02.– 03. märtsini toimunud III rahvusvahelist Erasmus+ seminari sookäsitlustest militaarakadeemiates „How to strengthen gender perspective within the European basic officer education“.

„Ohvitseri elukutse on heaks näiteks, kus oodatakse ja julgustatakse naiste suuremat osakaalu. Samuti on Kaitseväes palgaastmed samad nii meestele kui naistele. Sellegipoolest on naissoost ohvitseride osakaal pigem väike ning esineb nüansse, kus sõjaväeline süsteem võib olla veel veidi kohmakas teenistuses naisohvitseridega arvestama,“ ütles seminari avakõnes Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja kolonel Riivo Valge.

Kolonel Valge sõnul on meie läänelikus kultuuriruumis sooline võrdõiguslikkus oluline teema mitmetel elualadel ja ühiskonna ootus on, et naiste rolli karjäärisüsteemides saab ja peab teadlikult sujuvamaks seadma. „Seminari käigus jagame ja õpime 13 riigi kogemusi, kuidas muuta naiste toimetamine sõjaväelisel karjääriredelil loomulikumaks ja kuidas tuleviku perspektiivis kohandada süsteemi nüanssidega paremini arvestama,“ lisas kolonel Valge.

„Naissoost kaitseväelaste arv on kasvamas ja seetõttu on igati mõistlik teha kõik endast olenev, et mõlema soo esindajad tunneksid end kaitseväes hästi ja võrdsete partneritena. Seda nii igapäevastes tegemistes kui ka lahinguväljal,“ võttis seminari kokku ürituse üks korraldajatest Kaitseväe Akadeemia välissuhete spetsialist Birgit Kerb.

„Osalejate arvu poolest oli seekordne seminar populaarsem kui kunagi varem ja kui üritus toimub juba kolmandat korda, siis võib seda pidada päriselt traditsiooniks,“ sõnas seminari lõpukõnes EMILYO esimees kolonel Harald Gell.

Üritus toimus veebi vahendusel ning seminari jooksul andsid osalevad institutsioonid ülevaate sookäsitlusest nende riigi kaitsejõududes ja akadeemiates, tutvusti parimaid praktikaid ning arutleti selle üle, mida ja kuidas peaks kadettide õppesse sisse tooma sookäsitluste ja võrdõiguslikkuse teemadel.

Seminar toimus kolmandat korda rahvusvahelise Euroopa julgeoleku- ja kaitsekolledži ohvitseride alushariduse võrgustiku EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers) raames, mille üks töögruppidest tegeleb just sookäsitluste teemadega. Rahvusvahelisel seminaril osalesid lisaks Kaitseväe Akadeemiale Belgia, Kreeka, Rumeenia, Bulgaaria, Ungari, Itaalia, Norra, Portugal, Hispaania, Austria, Küpros, Leedu militaarakadeemiad. Järgmine sookäsitluse seminar toimub 2022. aastal Küprosel.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

 

Järelvaatamine: „How to strengthen gender perspective within the European basic officer education“

Pildid: Kaitseväe Akadeemias toimus rahvusvaheline seminar sookäsitlustest militaarakadeemiates

Kaitseväe Akadeemia