fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemiat külastasid Euroopa ajateenistuse uurijad

17.-18. jaanuaril toimus Kaitseväe Akadeemias rahvusvaheline akadeemiline seminar „Conscription in Europe“ eesmärgiga edendada akadeemilist diskussiooni ajateenistusel põhineva riigikaitsemudeli jätkusuutlikkuse ja väljakutsete teemal Euroopa riikides.

Seminaril osalesid Eesti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra ja Šveitsi militaarsotsioloogid, kes kuuluvad ühisesse ajateenistuse uurimise töörühma. Akadeemilisel seminaril esitleti esmaseid riikidepõhiseid tulemusi ja arutleti edasiste võrdlevate analüüside üle.

aasta märtsis moodustati kuue riigi osalusel uurimisrühm, et võrrelda omavahel erinevate Euroopa riikide ajateenistusi, ajateenijate hoiakuid ning nende kujunemist militaarsotsioloogilisest perspektiivist. Perioodil 2021-2022 viidi ajateenijate seas läbi küsitlus, mis kattis teemasid nagu rühma sidusus, motivatsioon, juhtimine, rahulolu jne. Uuringutulemuste põhjal valmib 2024. aastal raamat, mis annab ülevaate töörühmas osalevate riikide ajateenistustest ja ajateenijate küsitluse tulemustest

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust

Kaitseväe Akadeemia