fbpx
Uudised

Kaitseväe allohvitserid kohtusid Võrus

Täna korraldas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukool Võrus esmakordselt allohvitseridele suunatud teabepäeva, millest võtsid osa erinevad Kaitseväe allüksused.

„Tänase teabepäeva eesmärk oli vaadata käsitletud teemasid allohvitseride jaoks suuremas plaanis, et näha, millised on Kaitseväe plaanid edaspidiseks.  Lisaks oli oluline, et allohvitserid said kokku ja omavahel suhelda, kuna igapäevases teenistuses nad tihti ei kohtu. Olen tänase päevaga väga rahul, kuna ettekanded olid professionaalsed ning oli näha, et inimestele läksid teemad korda,” ütles Kaitseväe peastaabi veebel staabiveebel Enn Adoson.

Allohvitseridele suunatud teabepäeval arutleti riigikaitse arengukava teemadel, nendega kaasnevatest väljakutsetest ning arengukava otsuste tagamaadest ja põhjustest. Lisaks räägiti julgeolekust regioonis ja tänastest riskidest, mis Eesti julgeolekut ohustada võivad.

KVÜÕA Lahingukool tähistab tänavu oma 98. aastapäeva, mille raames korraldati allohvitseridele suunatud teabepäev. Sellele järgneb homme aastapäeva traditsiooniline teatejooks ning Lahingukooli ülema vastuvõtt. Ürituste eesmärgiks on hoida Lahingukooli traditsioone ja väärtusi ning tänada reserv- ja allohvitseride väljaõppesse panustanuid.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere. Kooli õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks.

Kaitseväe Akadeemia