fbpx
Uudised

Kaitseväe juhataja avas sõjakooli õppeaasta loenguga laiapindsest riigikaitsest

Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras avas täna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes õppeaasta loenguga laiapindsest riigikaitsest ning kaitseväe lähiaja eesmärkidest ja ülesannetest.

Brigaadikindral Terras rõhutas, et riigikaitse on valdkond, mis pole pelgalt sõjaline, vaid puudutab paljusid eluvaldkondi, seetõttu tuleb Eesti riigikaitse aluseks võtta laiapindne lähenemine, mis hõlmab kõiki asjassepuutuvaid ühiskonna sektoreid. „Tarvis on paremat ametkondadevahelist koordinatsiooni, koostööd erasektori ning vabakondadega riigi julgeolekule olulistes küsimustes,“ ütles brigaadikindral Terras.

Kaitseväe juhataja tõi lähituleviku ülesannetest rääkides esile vajaduse panustada kaitseväe inimvara kestlikkusse, samuti struktuuride selgusse ning taristu kaasajastamisse.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus rõhutas oma kõnes õppuritele ja kadettidele vajadust kasutada kooliaega enda igakülgseks arendamiseks ning kogutud teadmiste kriitiliseks analüüsiks.

„Tänane ja homne kaitsevägi vajab erudeeritud ja laia silmaringiga ohvitsere, kes on võimelised arenema. Koolis õppimise aeg on antud teile enda kui ohvitseride ja allohvitseride arendamiseks. Kasutage seda ratsionaalselt, küsige, mõelge, arutlege ja vaielge. See on aeg katsetamiseks ja õppimiseks, see on aeg, mil võib veel teha vigu,“ ütles kolonel Ermus õppuritele.

Kolonel Ermus andis avaaktusel üle Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärgid, millega õppeasutused tunnustavad oma allüksustes teenivaid isikuid. Tänavu said rinnamärgi kauaaegne taktika õppetooli juht ning õppematerjalide looja Kirde Kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Enno Mõts ning kauaaegsed õppejõud major Antek Kasemaa ja major Raigo Paimla.

Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu andis üle Kadetitähed kadetikogu tegevuse ja arengu toetamise eest kadettveeblitele Viktor Bubnovile ja kadettseersantidele Janari Jaansole, Priit Lillemetsale ja Margus Nellisele ning kadettidele Annes Kallele ja Rene Bienele.

Aktusel anti üle ka kadetikogu igaaastaselt väljaantavad karikad parimatele õppejõududele. Tänavu olid nendeks vanemveebel Tanel Otsus, kapten Olavi Punga, kapten Mika Raudvassar, major Tamur Kusnets ja major Kaspar Saul.

Täna hommikul marssis pea 240 Kõrgema Sõjakooli kuulajat ja kadetti ning Lahingukooli õppurit kooliaasta alguse puhul läbi Tartu linna. Kadetid ja õppurid hüüdsid Raekoja platsil rivistusel elagu ülikoolilinnale Tartule ning tervitasid peahoonest möödamarsil ka Tartu Ülikooli.

Kaitseväe Akadeemia