fbpx
Uudised

Kaitseväe juhataja kadettidele: liitlaste kohalolek peab kasvama

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pidas õppeaasta avaloengu.
Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pidas õppeaasta avaloengu.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras pidas täna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes õppeaasta avaloengu muutuvast julgeolekuolukorrast ning kaitseväe lähiaja eesmärkidest ja väljakutsetest.

Kindralmajor Terras andis õppuritele ülevaate viimastest arengutest Ukrainas ja puudutas laiemalt julgeolekuolukorda maailmas ehk Iraagis, Süürias ja Liibüas ning tutvustas Eesti seisukohti eelseisval NATO tippkohtumisel Cardiffis.

„Rohkem kui kunagi varem on meil tarvis reaalselt toimivaid ja kiirelt reageerivaid üksusi. See on põhimõte, mille järgi on riigikaitse arengukava raames töö viimasel paaril aastal käinud,“ ütles kindralmajor Terras. „NATO kohalolek Eestis ning siinses piirkonnas laiemalt peab kasvama.“

Kaitseväe juhataja lisas, et sõjaline heidutus tugineb reaalsetel ning kiiresti reageerivatel üksustel. „Need peavad olema korralikult väljaõpetatud, varustatud ja relvastatud vastavalt püstitatud ülesannetele. See sõjaline võime peab olema käegakatsutav,” ütles kindralmajor Terras.

Terras tervitas sõjakooli kadette uue õppeaasta alguse puhul. „Aeg on raske, seda enam on vaja noori allohvitsere ja ohvitsere, toetamaks kaitseväge. Mul on hea meel, et sellel aastal oleme suutnud kursused täis võtta, plaanitud tasemetest rohkemgi. Eesti riigile on teid väga vaja.“

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Martin Herem andis aktusel üle Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärgid, millega ta tunnustas õppeasutuste tegevustesse pikaajaliselt ja tulemuslikult panustanud isikuid. Tänavu said rinnamärgi KVÜÕA eelmine ülem Aarne Ermus, matkekeskuse instruktor vanemveebel Heiki Punga ja treeningõpetuse külalislektor Ando Pehme.

Oma pöördumises kadettidele ütles kolonel Herem, et paradoksaalsel kombel on kriitiliste olukordade tekkimine seda ebatõenäolisem, mida rohkem me rahuajal end konfliktideks ette valmistame. Herem soovis kadettidele tõhusat õppeaastat ning professionaalset huvi omandatava vastu.

Kõrgema sõjakooli kadettveebel Kaarel Tasa andis kadetikogu tegevuse ja arengu toetamise eest Kadetitähed eelmisele sõjakooli veeblile vanemveebel Helari Pilvele, kadettseersant Hannes Reinupile ja kadett Erkki Tuulele.

Parimateks õppejõududeks valisid kadetid sel aastal ühiskonnateaduste dotsendi Viljar Veebli ja taktikainstruktori vanemveebel Erkki Uuseni.

Täna hommikul marssis ligi 200 Kõrgema Sõjakooli kadetti ja kuulajat ning KVÜÕA kaaderkoosseis akadeemilise kooliaasta alguse puhul läbi Tartu linna. Kadetid ja õppurid rivistusid Raekoja platsile ja hüüdsid elagu ülikoolilinnale Tartule ning tervitasid möödamarsil ka Haridus- ja Teadusministeeriumi.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on kõrgkool noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia