fbpx
Uudised

Kaitseväe juhataja kutsus kõrgharidusega noori astuma aastasele ohvitseride kursusele

Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras tutvustas täna Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste teenistujatele ja õppuritele riigikaitse kümne aasta arengukava ning kutsus riigikaitsest huvitatud kõrgharidusega noori astuma sõjakooli aastasele nooremohvitseride kursusele.

„Tsiviilkõrgharidusega noored tugevdavad ja rikastavad kaitseväe ohvitserikorpust, nende oskused ja kompetents tagavad, et järjest keerukamaks muutuvas kaitseväes on piisavalt eri valdkondades ettevalmistuse saanud kaitseväelasi,“ ütles ta.

Brigaadikindral Terras rõhutas, et Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest peab saama Eesti sõjalise mõtte kompetentsikeskus. „Lisaks õppetöö läbiviimisele tuleb teil panustada ka teadus- ja arendustegevusele, toetusmehhanismid kaitseväelaste kandideerimiseks doktoriõppesse on loodud, kasutage neid.“

KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus tutvustas kaitseväe juhatajale õppeasutuste käimasolevat akrediteerimist, mille käigus hinnatakse kõrgkooli õppe- ja teadustegevuse ning uurimiskeskkonda.

„Läbitud akrediteerimised 2006. ja 2009. aastal on näidanud, et KVÜÕA õppekavad ja õppetöö ohvitseride ettevalmistamiseks on heal tasemel. Seda kinnitab ka väeosade ülemate ja liitlaste positiivne tagasiside meie lõpetajatele. Olen veendunud, et suudame end teiste kõrgkoolide kõrval välishindamise käigus tõestada,“ ütles kolonel Ermus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis. Alates 2010. aastast on KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis võimalik omandada ohvitseri ettevalmistus aastasel nooremohvitseride kursusel neil noortel, kel on olemas kõrgharidus ja läbitud ajateenistus.

Kaitseväe Akadeemia