fbpx
Uudised

Kaitseväe juhataja pidas loengu Kõrgema Sõjakooli õppuritele

Kaitseväe juhataja 2. veebruaril KVÜÕA muuseumis

Õppurid said kaitseväe juhatajalt ülevaate kaitseväe arengusuundadest. „Saime kasulikku tagasisidet, millele õpingute käigus rohkem tähelepanu pöörata,“ ütles sõjakooli kadettveebel Karl Kalamees.
Kaitseväe juhataja rääkis tunniajasel loengul julgeolekust Balti regioonis, KVÜÕA rollist ohvitseride väljaõppes ning tegi kokkuvõtte kaitseväe 2009. aasta tegevustest. Õppuritele ning kogu KVÜÕA kaaderkoosseisule peetud loengule järgnes arutelu, mille käigus said kindralleitnant Laaneotsale küsimusi esitada kõik soovijad.
Kadettidele oli aruteluvoor hea võimalus saada vastused spetsiifilisematele küsimustele. „Näiteks huvitas maaväe kadette, kas Eesti kaitsevägi saab tankid. Õhuväe kadette huvitasid aga hävituslennukite hankimise plaanid,“ ütles kadettveebel Kalamees.
KVÜÕA õppurite ning kaitseväe juhataja vahetu kontakti olulisus avaldub selles, et just KVÜÕAst tulevad ohvitserid, kes hakkavad tulevikus ellu viima kaitseväe juhataja tahet.
Lisaks kindralleitnant Laaneotsale on sel õppeaastal KVÜÕAs aulaloengutega esinenud Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja kaitseminister Jaak Aaviksoo.
Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots teenis 2001-2005 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemana.

Kaitseväe Akadeemia