fbpx
Uudised

Kaitseväe juhataja rääkis ohvitserikutsest tänapäevases ühiskonnas

Kaitseväe juhataja kindralmajor Laaneots pidas Tartus Kõrgema Sõjakoolikadettidele ja õppuritele ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusteõppejõududele ja isikkoosseisule loengu Eesti julgeolekukeskkonnast,sõjalise riigikaitse arengust ja väljakutsetest ning rõhutas ohvitserideerilist rolli riigi ja riigikaitse arengus.
Kaitseväe juhataja kinnitas, et ohvitser peab olema juht, mitte pelkadministraator, sest sõjalise juhi töö kvaliteedist sõltuvad kriisi- jasõjaajal inimelud. Kaitseväe juhataja avaldas veendumust, et tänasestsõjakoolist sirguvad juhid on võimelised juhtima ja oskavad olla eeskujuksalluvatele.
“Ühiskonna ootustes ohvitserile on midagi sellist, mis on jääv. Jaehk ongi selles muutuvas maailmas välistest reeglitest olulisemad needsisemised väärtused, mis ohvitseril peavad olema. Väärtused, mis tulevadesile just kriitilistes olukordades ning millest tuntakse ära tõelisedjuhid ja liidrid – need, kes rasketel hetkedel mobiliseerivad enda ümbermehed, võib-olla ka naised, et koos anda oma ülim panus – elu, kuiselleks vajadus on. Kaitseväel on põhiväärtused. Neid on kokku kümme:Õppimine, Distsipliin, Ausus, Inimväärikus, Kaalutletus, Õiglus, Vastutusja Ustavus, Otsustavus ja Visadus.”
Kaitseväe juhataja kinnitas, et tänavune aasta on riigile meeldetuletanud, et me ei ela päikesepaistelises maailmas, kus ohud puuduvad.Kindralmajor Laaneots ütles, et kaitseliitlaste ja abipolitseinike tegevustänavuste aprillisündmuste ajal on näidanud rahva kõrget kaitsetahet jatõest usku, et Eestit on võimalik vajadusel kaitsta.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste õppeaasta avaaktus lõppes KaitseväeOrkestri kontserdiga, mis tipnes ühe Eesti vanima sõjaväemarsiga”Sõjakooli marss”.
Kõrgem Sõjakool on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste koosseisu kuuluv Eestiainus sõjaline kõrgkool. Põhikursuse lõpetavad kadetid omandavad kolmeaastaga sõjalise kõrghariduse ning rühmaülema kvalifikatsiooni.Kaheaastasel keskastmekursusel omandavad õppurid kompaniiülema janooremstaabiohvitseride oskused ning saavad vastava magistrikraadi.

Kaitseväe Akadeemia