fbpx
Uudised

Kaitseväe read täienesid 72 parameedikuga

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses rühmaparameedikute erialakursuse lõpurivistus, kus said lõputunnistuse 10 tegevväelast ning 62 ajateenijat erinevatest väeosadest.

„Viisime esimest korda kursust läbi selles koosseisus instruktorite meeskonnaga. Samuti toimus kursus esimest korda Tartus ning esimest korda Kaitseväe Akadeemias. Tegime palju asju teistmoodi, kui varasemalt, ning tulemus sai hea – nii kaitsevägi kui ka Eesti ühiskond tervikuna sai juurde 72 väga heade oskuste ja teadmistega usinat parameedikut, kes on võimelised reageerima kõikvõimalike õnnetusjuhtumite, traumade ja haigestumiste korral ning võivad olla suureks abiks Covid-19 pandeemiaga võitlemisel,“ ütles kursuse ülem nooremleitnant Valter Voomets lisades, et see kõik sai toimuda tänu üksteist toetavale ja ühtehoidvale akadeemia meeskonnale.

„Akadeemias läbi rühmaparameedikute erialakursuse õpetamise panustame peamiselt riigikaitsesse. Samas on sellel kursusel ka laiem, ühiskonna teenimise, mõõde. Kursusel õpitu on osaliselt üle kantav Eesti tervishoiu kõrgkoolide ainete arvestusse ning annab oskusi, mida saab rakendada ka tsiviilelus ajal, kui parameedikutest on puudus kogu riigi tervishoiusüsteemis,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja kolonel Riivo Valge.

Kümme nädalat kestnud intensiivse kursuse läbinud on nüüdseks võimelised täitma parameediku ülesandeid ning sealhulgas osalema meditsiinitaktika planeerimises rühma ja kompanii suuruses üksuses. Kursuslaste oskused hõlmavad endas näiteks elustamist, traumahaige käsitlust taktikalistes olukordades, kannatanu jäsemete lahastamist, haavade hooldust ja sidumist, tilkinfusiooni paigaldamist ning muud olulist.

Üheks väljakutseks õppuritele oli parameedikute väliõppus, kus neil oli võimalik rakendada oma oskusi ja teadmisi realistlikus keskkonnas situatsiooniülesannete käigus. Lisaks toimus ka praktika Tallinna Kiirabis, kus iga kursuslane sai teha kaasa kaks 24-tunnist valvet ning neid kaasati hea meelega kõikidesse tegevustesse. Praktika sai pandeemia tingimustes läbitud täismahus tänu heale koostööle Tallinna Kiirabi juhtkonnaga, kursuslaste mõistlikule ennast hoidvale käitumisele ning isikuvahendite veatule kasutamisele. Kursus lõppes teooria- ja praktilise eksamiga.

Kursuse parimaks õppuriks tunnistati veebel Mario Maripuu kaitseväe demineerimiskeskusest, kes sai tänasel rivitusel tänutäheks kingituse. Kursuse ülema nooremleitnant Voometsa sõnul oli veebel Maripuu oma käitumise ja olekuga eeskujuks kõikidele kursuslastele kogu kursuse vältel. Eriti koduselt paistis veebel ennast tundvat välilaagris talviste temperatuuridega.

Parameediku erialakursusele saamise eelduseks oli varasemalt oma koduväeosas läbitud nooremallohvitseri baaskursus. Peale lõpetamist lähevad värsked parameedikud tagasi oma koduväeosadesse, kus võivad edaspidi teenida rühma- ja kompaniiparameedikutena, mõned ka evakuatsioonimeeskondade ülematena.

Sel aastal toimus käesolev kursus esimest korda Kaitseväe Akadeemias seoses toetuseväejuhatuse Tervisekeskuse Meditsiiniväljaõppe keskuse ja akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ühendamisega. Ühendamise eesmärgiks oli kasutada ja jagada võimalikult optimaalselt erinevaid ressursse, nt õppevahendid ja instruktorid, ning koondada meditsiiniväljaõppe alane pädevus ühte keskusesse.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule.

Fotod:SIIN

Kaitseväe Akadeemia