fbpx
Uudised

Kaitseväe read täienesid 75 parameedikuga

Täna toimus Tartus Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses rühmaparameedikute erialakursuse lõpurivistus, kus said lõputunnistuse ja meediku embleemi 3 tegevväelast ning 72 ajateenijat erinevatest väeosadest.

„See kursus toimus uue õppekava põhjal, mis annab parameedikutele varasemast laiapõhjalisemad oskused,“ ütles kursuse ülem nooremleitnant Valter Voomets. „Lisaks praktika suurem maht, mille raames kursuslased käivad nii kiirabis kui haiglates oskusi lihvimas,“ täiendas nooremleitnant Voomes lisades, et sellega tagatakse meedikute parem ettevalmistus ja valmisolek kõikvõimalike kriisidele vastu seismiseks.

Kümme nädalat kestnud intensiivse kursuse läbinud on nüüdseks võimelised täitma parameediku ülesandeid ning sealhulgas osalema meditsiinitaktika planeerimises rühma ja kompanii suuruses üksuses. Kursuslaste oskused hõlmavad endas näiteks elustamist, traumahaige käsitlust taktikalistes olukordades, kannatanu jäsemete lahastamist, haavade hooldust ja sidumist, tilkinfusiooni paigaldamist ning muud olulist.

Kursuse parimaks õppuriks tunnistati reamees Carol-Lota Läänesaar pioneeripataljonist, kes sai tänasel rivistusel tänutäheks kingituse. Kursuse ülema nooremleitnant Voometsa sõnul oli reamees Läänesaar oma heade õpitulemustega, innukusega ja motiveeritusega eeskujuks kõikidele kursuslastele.

Parameediku erialakursusele saamise eelduseks on varasemalt oma koduväeosas läbitud nooremallohvitseri baaskursus. Peale lõpetamist lähevad värsked parameedikud tagasi oma koduväeosadesse, kus võivad edaspidi teenida rühma- ja kompaniiparameedikutena, mõned ka evakuatsioonimeeskondade ülematena.

Kursuse viis läbi Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus (SKMK), mis tegeleb Eestis sõja- ja katastroofimeditsiinialase teadus- ja arendustegevusega. Samuti viib SKMK läbi sõja- ja katastroofimeditsiinialast väljaõpet kaitseväelastele, meditsiiniüliõpilastele ning teistele koostööpartneritele Eestist ja välismaalt.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia