fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused alustas õppeaastat jalutuskäiguga

Traditsioonilisel jalutuskäigul osales ligi 250 õppurit Kõrgemast Sõjakoolis ja Lahingukoolist

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused tähistasid täna uue õppeaasta algust piduliku jalutuskäiguga Tartu linnas, õppeaasta avaloengu pidas kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots.

Kindral Laaneots andis õppuritele ülevaate Eesti julgeolekupoliitilisest olukorrast ning taastatud kaitsejõudude arengust 20 aasta vältel. Samuti rääkis kaitseväe juhataja õppuritele ohvitseri elukutsest ning tõstis esile värskeid teadusdoktoreid, kes hakkavad sel õppeaastal õpetama sõjalisi juhte.

Õppeaasta avaaktusel andis KVÜÕA õppeosakonna ülem kolonel Raul Tõnnov üle õppeasutuste rinnamärgid. Rinnamärgi said teiste hulgas sõjaväepedagoogika instruktorid staabiveebel Koit Vunk, vanemveebel Tanel Otsus ja 14. põhikursuse veebel vanemveebel Veljo Saarniit. Rinnamärgiga tunnustab KVÜÕA oma struktuuriüksustes teenivaid isikuid väärtustamaks nende pikaajalist ja tulemuslikku teenistust. Õppeasutuste rinnamärke anti esimest korda möödunud aasta 1. septembril.

Kolonel Raul Tõnnov tuletas oma kõnes õppuritele meelde õppimise tähtsust. „Peate meeles pidama, et arengut ega haridust pole võimalik ühelegi inimesele kinkida, iga inimene peab selleks ise pingutama,“ ütles kolonel Tõnnov õppuritele.

Kõrgema Sõjakooli ülem kolonelleitnant Mati Tikerpuu andis kadetitähed kadetikogu tegevuse ja arengu toetamise eest kadettveeblitele Karl Kalamehele ja Virko Luidele ning kadettseersant Tõnu Niilole.

Traditsioonilisel pidulikul jalutuskäigul marssis sel aastal ligi 250 Kõrgema Sõjakooli kadetti ja Lahingukooli õppurit.

Kaitseväe Akadeemia