fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused alustavad juubelipidustusi näituse avamisega

Õppeasutuste muuseumi direktori Art Johansoni sõnul on näituse eesmärgiks näidata kooli arengut läbi aegade.

Täna avatakse Kaitseväe ühendatud õppeasutuste fuajees kooli 90. aastapäevale pühendatud pildinäitus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste muuseumi direktori Art Johansoni sõnul on näituse eesmärgiks näidata kooli arengut läbi aegade. „Pooled väljapandud piltidest tehtud pärast taasiseseisvumist ja teine pool üles võetud enne Teist maailmasõda. Sellega on näituses väljatoodud mõlemad õppeasutuste ajaloole olulised ajajärgud,“ ütles Johanson.

Lisaks pildiekspositsioonile saavad näituse külastajad ülevaate õppeasutuste struktuurist enne Teist maailmasõda ning sõjajärgse kooli struktuuri kujunemisest.

Näituse on kokku pannud õppeasutuste muuseumi kolleegium koosseisus Art Johanson ja Eduard Astel. Näitus on avatud kuni veebruarini, kui valmib Vabadussõja teemaline ekspositsioon.

Esmaspäeval, 2. septembril toimub Tartus pidulik jalutuskäik, relvanäitus ja õppeaasta avaaktus. Kooli alguse puhul peab kadettidele akadeemilise loengu kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega ülemaailmselt.

Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia