fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused alustavad kooliaastat jalutuskäigu ja relvanäitusega

Täna, 2. septembril tähistavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused algavat kooliaastat ja kooli 90. aastapäeva piduliku jalutuskäiguga läbi Tartu linna, millele järgneb tehnika- ja relvanäitus.

Õppeasutuste ülema kolonel Martin Heremi sõnul saadab tehnika jalutuskäiku esmakordselt, relvanäituse eesmärgiks tutvustada huvilistele kadettide õppevahendeid. “Kui teiste üliõpilaste jaoks on peamisteks õppevahenditeks raamatud või laboriinstrumendid, siis meie tahame näidata, et lisaks raamatutele õpime ja töötame me selliste vahenditega, nagu jalutuskäigule on kaasatud,” ütles kolonel Herem.

Aastapäeva üritused algavad esmaspäeva hommikul kell kümme, mil pea 250 kaitseväelast marsib kaitseväe orkestri ja tehnika saatel õppeasutuste peahoone juurest läbi Tartu linna. Jalututuskäik algab õppeasutuste peahoone ees Riia tänaval ja liigub mööda Võru ja Ülikooli tänavat Raekoja platsile.

Pärast Tartu linnavalitsuse tervitamist Raekoja platsil jätkub jalutuskäik kell 10.15-10.45 marsruudil Raekoja plats, Ülikooli tänav, Gildi tänav, Vabaduse puiestee, Riia tänav ja Võru tänav. Rongkäik peatub Haridus- ja teadusministeeriumi ees, mida tervitatakse algava õppeaasta puhul.

Jalutuskäiku saadab kaitseväe tehnika. Esindatud on 122 millimeetrine haubits, 120 millimeetrine miinipilduja, soomukid Sisu XA 180 ja 188, tankitõrje raketisüsteem Milan 2, õhutõrjekahur ZU-23 ja õhutõrje raketikompleks Mistral. Jalutuskäigu ajal lendavad üle linna ka õhuväe lennukid An-2.

Pärast jalutuskäiku on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ees relvanäitus, kus kadetid tutvustavad kõigile huvilistele rongkäigus nähtud relvastust ja tehnikat. Näitus algab kell 11:00 ning kestab kella kaheni. Külalistele on avatud ka õppeasutuste muuseum.

Traditsioonilise jalutuskäiguga läbi Tartu tervitavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused õppeaasta alguse puhul teisi ülikoole, linnavalitsust, Haridus- ja teadusministeeriumit ning linnarahvast.

Kooliaasta alguse puhul peab kadettidele akadeemilise avaloengu kaitseväe juhataja kindralmajor Riho Terras.

1923. aasta 29. augustil koondati sõjaministri ettepanekul juba Vabadussõja ajal loodud Sõjakool, Allohvitseride kool, kindralstaabi kursused ja Mereväe Kadettide Kool üheks asutuseks. Teise maailmasõja eel tegutsesid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused Tallinnas Tondil kuni 1940. aastani.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused taasloodi Vabariigi Valitsuse määrusega 17. märtsil 1998 kaitseväe peastaabi väljaõppekeskuse ja Eesti Riigikaitseakadeemia Kaitsekolledži baasil.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega ülemaailmselt.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on kõrgkool noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia