fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused alustavad koostööd Austria sõjaväeakadeemiaga

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus ja Austria Theresani sõjaväeakadeemia sõjaväelise juhtimise osakonna ülem ooberst Karl-Heinz Wiedner kirjutasid novembri lõpul Tartus alla kahe sõjaväeakadeemia koostöökokkuleppele.

Koostöökokkulepe tugineb 2008. aastal Euroopa Liidu riikide kaitseministrite poolt allkirjastatud nö sõjaväelise Erasmuse raamleppele, mis on inspireeritud akadeemilise Erasmuse programmist ning teeb võimalikuks Bologna haridussüsteemiga liitunud Euroopa Liidu liikmesriikide sõjaväeakadeemiate kadettide, õppejõudude ja töötajate õpirände.

Programmi eesmärk on erinevate sõjaväeliste kõrgkoolide õpisisu arendamine nii, et õpetatavad ained oleks teatud ulatuses võrreldavad, sobivad ja ülekantavad teiste riikide kadettide õpingutesse.

Ooberst Wiedneri sõnul on laiemaks eesmärgiks luua suhetevõrgustik, mis haaraks kõiki Kesk- ja Ida-Euroopa suuremate ja väiksemate riikide sõjaväeakadeemiaid. Seni on ennast maailma üheks vanimaks sõjaväeakadeemiaks lugev Theresani sõjaväeakadeemia, mis on asutatud 1751. aastal keisrinna Maria Theresa korraldusel, loonud sarnased sidemed Poola, Tšehhi, Rumeenia, Leedu, Prantsusmaa ja Saksamaa sõjaväeakadeemiatega.

Sõjaväeliste kõrgkoolide vahelise õpirände laiem põhjus ja mõte tuleneb reaalsest koostöövajadusest. Selleks, et multikultuursus oleks ka keerukamates ühist lahendus nõudvates olukordades ületatav, ongi loodud eri riikide tulevastele ohvitseridele võimalus üksteisega juba õpingute ajal sidemeid luua ja koos tegutseda. Ühtlasi annab see õppuritele võimaluse omandada võrreldavaid teadmisi ja oskusi ning harjutada kohanemist tavaolukordadest erinevates situatsioonides, tehes seda rahvusvahelises keskkonnas.

Lisaks kadettidele haarab inglise keelel põhinev rändeprogramm ka õppejõude, kes saavad teistes koolides õpetamas käia ja ka teisi koolide töötajaid, kellele pakutakse võimalus vahetada oma kolleegidega erialaseid kogemusi.

Kõrgema Sõjakooli kadetid on alates 2010. aastast osalenud Austria sõjaväeakadeemias julgeolekupoliitika ja kaitsestrateegia teemasid käsitlevatel nädalastel moodulitel. Tartusse Kõrgemasse Sõjakooli pole austerlasi õppima oodata siiski mitte enne 2013. aasta sügist. Esmalt tuleb kokku leppida, milliste ainete õpetamist inglise keeles hakatakse ette valmistama ning siis sobitatakse kokku õppeainete läbimise ajad.

Kaitseväe Akadeemia