fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused andis välja taktikaõppuse korraldamise juhendi

KVÜÕA andis välja “Taktikaõppuse korraldamise juhendi”, mis on mõeldud Eesti Kaitseväe ohvitseridele taktikaõppuste ettevalmistamiseks.

“Käesolev juhend üritab seega esmakordselt kehtestada ühtsed alused ja põhimõtted taktikaõppuste korraldamiseks kaitseväes, tuues ühte dokumenti kokku nii erinevate riikide kogemusi kui ka kaitseväes seni läbiviidud õppuste “Kevadtorm” dokumentide analüüsi tulemusi,” ütles major Tõnis Männiste, KVÜÕA taktika õppetooli sõjaväepedagoogika õppesuuna ülem-dotsent.

Juhendi eesmärk on ühtlustada kaitseväelaste arusaamu taktikaõppuste mõistmisel, lihtsustada nende kavandamist ning läbiviimist ning rõhutada taktikaõppustele järgnevate tegevuste tähtsust. Raamatu koostamisel lähtuti peamiselt Saksa armee vastavatest määrustikest, kuid kasutati ka Ameerika Ühendriikide ning NATO omi.

Juhendi ilmumise nimel tegi väga suure töö major Maidu Allikas, kes alustas vastavate materjalide kogumist ja süstematiseerimist. Samuti panustas märkimisväärselt nõuannete ja materjalidega KVÜÕA külalisprofessor Claus Freiherr von Rosen.

Juhendi saab soetada KVÜÕA Väljaõppevahendite Keskusest, kus tegeletakse ka selle levitamisega.

Kaitseväe Akadeemia