fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused arutasid Poola kolleegidega koostöövõimalusi

Poola Riigikaitseülikooli Lennunduse ja Õhukaitse Instituudi direktor kolonel Eugeniusz Cieslak (vasakul) ringkäigul koos KVÜÕA õhuväe lektor major Kristo Lipasaarega

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste esindus külastas detsembri lõpus Varssavis asuvat Poola Riigikaitseülikooli (Academia Obrony Narodowej) ning Õhuväe Akadeemiat Deblinis, et arutada koostöövõimalusi õppurite ja õppejõudude õpirände osas.

Poola ülikooli esindajad tutvustasid oma õpirände kogemusi Erasmuse programmi raames ning koostööd Eesti Lennuakadeemiaga, mida saab tulevikus laiendada ka KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli õhuväe õppesuuna kadettidele.

„Esimese koostööprojektina korraldab Poola Riigikaitseülikooli lennunduse ja õhukaitse instituut meie õhuväe kadettidele mai lõpus Tartus nädalase loengusarja,“ ütles KVÜÕA õhuväe lektor major Kristo Lipasaar.

Major Lipasaare sõnul kinnitasid kõik kohtumisel osalejad, et õpirände väga oluliseks osaks on ka isiklike kontaktide loomine ning teiste riikide ja nende õhuvägede erisustega tutvumine.

„Tulevikus pole võimatu, et Ämari Lennubaasis maanduva Poola hävitaja piloot on juba Eestis õppimas käinud ning tunneb isiklikult nii lennujuhti kui ka perrooni teeninduse korraldajat,“ ütles major Lipasaar.

Kahepoolsed läbirääkimised sisaldasid ka konkreetseid väljaõppealaseid teemasid, kus Eesti pool on iseäranis huvitatud Poola kogemustest NATO õhukaitsesüsteemi integreerimisel ning uute F-16 hävitajate kasutuselevõtmisel. Samuti on Poola Õhuväel suur kogemus militaar-tsiviil lennuväljade käitamisel koos õhuturbe missiooniga.

Eesti saab omalt poolt pakkuda loengusarju Eesti, Läti ja Leedu Õhuvägede koostööprojektist BALTNET ning regiooni lennundusest.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursusel omandatakse ohvitseri põhioskused ning saadakse rakenduslik kõrgharidus sõjalise juhtimise erialal maa-, mere- või õhuväe õppesuunal. Samuti on sõjakoolis võimalik õppida aastasel nooremohvitseride täiendusõppekursusel ohvitseriks neil, kel kõrgharidus juba olemas ja ajateenistus läbitud.

Kaitseväe Akadeemia