fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused avaldasid ajateenijate kompleksuuringu tulemused

Täna avaldasid teadurid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest, Tartu Ülikoolist ja Tervise Arengu Instituudist ajateenijate kompleksuuringu 2016. aasta pilootuuringu tulemused ajateenijate hoiakute, tervise ja käitumise muutumisest ajateenistuse käigus.

„Tegemist on esimese niivõrd mahuka, põhjaliku ja erinevaid teemasid ühiselt katva uuringuga. See andis väga olulise teadmise sellest, milliseks meie reservvägi kujuneb ja annab hea aluse selle uuringuga edasi minna,“ ütles KVÜÕA rakendusuuringute keskuse ülem kolonelleitnant Sten Allik.

„Uuringu põhjal on ajateenistuses kolmandik selliseid, kes on hästi motiveeritud, nende hoiakud on ajateenistust pooldavad ja nad on positiivselt meelestatud. Sellised ajateenijad on pigem nooremad,“ ütles Tartu Ülikooli teadur Kairi Kasearu.

Tervise Arengu Instituudi teaduri doktor Leila Oja sõnul näitab uuring, et noorte enesehinnanguline tervis ajateenistuse jooksul paraneb. „Üllatavaks võib pidada, et füüsiliselt raskeks pidas ajateenistust vaid 8% vastanutest, 43% vastas ajateenistuse lõppedes, et füüsiliselt oli see periood neile kerge või vähe füüsilist pingutust nõudev,“ ütles Oja.

Ajateenistuse lõpul hindas oma füüsilist vormi eelnevast paremaks 58% ajateenijatest, 22% vastasid aga, et nende füüsiline vorm on läinud hoopis viletsamaks. 21% noortest ütles ajateenistusse tulles, et neil on tervisemure – enamasti vigastused, traumad, liigesehaigused, seljavalud ja allergiad. Sõduri baaskursuse jooksul liigesehaigustega noorte hulk peaaegu kahekordistus, püsides samal tasemel teenistuse lõpuni.

Kompleksuuringu algatas Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus esmase pilootprojektina 2015. aastal ning seda teostatakse koostöös Tartu Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudiga.

Kompleksuuring viidi läbi 2016. aastal ajateenistust alustanud eel- ja põhikutse ajateenijate hulgas kolme küsitlusetapina (ajateenistuse alguses, keskel ja lõpus). Esimeses küsitlusetapis vastas ankeetküsitlusele 90 protsenti kõigist teenistust alustanud ajateenijatest, kõigis kolmes küsitlusetapis osales 750 ajateenijat.

Uuringuga saate tutvuda SIIN

Kaitseväe Akadeemia