fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ja Eesti Mereakadeemia sõlmisid koostööleppe mereväeohvitseride õpetamiseks

KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus ja mereakadeemia rektor Heiki Lindpere allkirjastasid täna koostööleppe.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel Aarne Ermus ja Eesti Mereakadeemia rektor Heiki Lindpere allkirjastasid täna Tartus koostöölepingu, mille kohaselt hakkab mereakadeemia õpetama sõjakooli mereväe õppesuunal merendusalaseid aineid.

„Leping sai alguse seoses Eesti mereväeohvitseride õppe alustamisega, ent ma usun, et leping on palju laiapõhjalisem ja annab meie koolidele hea aluse ka edaspidiseks koostööks,“ ütles KVÜÕA ülem kolonel Aarne Ermus.

Mereakadeemia rektori Heiki Lindpere sõnul näeb ta lisaks täna sõlmitud lepingule tulevikus kasvavat koostööd Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega. „Meie oleme koostööks valmis ja anname oma parima, et tagada vajalik õppekvaliteet ja õpikeskkond,“ ütles rektor.

Mereväe ülema mereväekapten Igor Schvede arvates annab sõlmitud koostööleping väga hea aluse Eesti mereväeohvitseride väljaõppele. „Nüüd saame me läbi viia mereväeohvitseride õpet ka Eestis, ning teha seda arvestades meie vete omapärasid,“ ütles mereväekapten Schvede.

Leping tagab lisaks merendusalaste ainete õpetamisele laiema koostöö kahe õppeasutuse vahel – KVÜÕA kindlustab vajadusel riigikaitsealase õppe mereakadeemia üliõpilastele, ühiselt jätkatakse sõjaväelise juhtimise mereväe õppekava arendamist. Lisaks teevad koolid koostööd teadustöös, lõputööde juhendamisel ja retsenseerimisel ning muuseumi- ja raamatukogutöö arendamisel.

Sügisel avatav mereväe õppesuund võimaldab spetsialiseeruda taktikaohvitseri või tehnikaohvitseri erialale. Taktikaohvitserid on tulevased navigatsiooni- ja relvastusohvitserid ning tehnikaohvitserid tulevased laevamehhaanikud. Sügisest alustavad õpinguid sõjakoolis esimesed taktikaohvitserid.

Mereväe põhikursuse avamisega on tänaseks kõigi kolme väeliigi – maa-, mere- ja õhuväeohvitseridel võimalik saada ohvitseri baasharidus Eestis. Õppeaeg maaväe suunal on kolm aastat, õhuväe õppesuunal kestavad õpingud koostöös Eesti Lennuakadeemiaga kolm ja pool aastat ning uuel mereväe põhikursusel kolm aastat. Lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia