fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldasid kaitsealase teadus- ja arendustegevuse infopäeva

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused korraldasid täna, 22.novembril kaitsealase teadus- ja arendustegevuse infopäeva.

Infopäeva eesmärgiks oli tutvustada põhikursuse kadettidele, keskastmekursuse kuulajatele, õppejõududele ja koostööpartneritele teistest kõrgkoolidest laiemalt kaitsealast teadus- ja arendustegevust ning Eesti tegevust NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni (NATO Research and Technology Organisation, RTO) suunal.

„Üksnes teaduspõhiselt koolitatud personal tagab kaitseväe jätkusuutlikkuse kaasaegses teadmistemahukas ja tehnoloogiapõhises maailmas,“ ütles infopäeva sissejuhatuses KVÜÕA õppeosakonna ülem kolonel Raul Tõnnov. „Kuna NATO RTO oluliseks väljundiks on koostöövõrgustik ja infovahendus maailma tippteadlaste ja rakendusuuringute ekspertidega, siis loodan, et igaüks teist leiab tänases päevas midagi kasulikku.“

Kuulajatele esinesid ettekannetega Dmitri Teperik ja Andri Haran Kaitseministeeriumist, kolonelleitnant Rasmus Lippur Kaitseväe Peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonnast, professor Jaanus Harro Tartu Ülikoolist, professor akadeemik Leo Mõttus Tallinna Tehnikaülikoolist, doktor Priit Sarv Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist, vanemleitnant Mari-Anne Meister Mereväest ja doktor Tarmo Kõuts Tallinna Tehnikaülikoolist.

Kaitseministeeriumi ja kaitseväge nõustab kaitsealase teadus- ja arendustegevusega seotud küsimustes Kaitseministeeriumi Teadusnõukogu, mille koosseisu kuuluvad kaitseväe võimemeeskondade juhid, NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni paneelide ja NATO veealuste teadusuuringute keskuse nõukogu esindajad ning tippteadlased Tartu Ülikoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsioon tegeleb alliansi liikmesriikide ja partnerite vahel teadusuuringute ning tehnoloogilisi lahendusi puudutava info vahetamisega. Eesti teadlased osalevad organisatsiooni töös eelõige militaarpsühholoogia, -meditsiini ja -sotsioloogiaga seotud küsimustega ning infotehnoloogia ja küberkaitse valdkonnas.

Kaitseväe Akadeemia